TCK zaprasza do jury

 Tegoroczna edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbędzie się w dniach od 21 do 28 kwietnia. Tarnowskie Centrum Kultury już teraz zaprasza uczniów i studentów do udziału w pracach Jury Młodzieżowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego.

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Tarnowskie Centrum Kultury rozpoczęło nabór do Jury Młodzieżowego 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Do udziału w pracach Jury organizatorzy zapraszają uczniów i studentów.

W tym roku Tarnowska Nagroda Filmowa odbędzie się w dniach od 21 do 28 kwietnia. - Już teraz chcemy zaprosić do współpracy młodzież szkolną i studentów, ponieważ wprowadzamy nieco zmienioną formę naboru uczestników, która zdecydowanie podniesie walor edukacyjny tego projektu. Nabór odbywać się będzie w dwóch etapach – zapowiada Anna Grygiel, Dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

W pierwszym etapie zadeklarowanie uczestnictwa w Jury, poprzez złożenie formularza, zapewnia udział w trzech bezpłatnych wykładach o polskim filmie. Wykłady, podczas których, kandydaci będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, związanymi z polskim filmem, odbywać będą się w klubie filmowym kina „Marzenie”. Etap drugi to udział w teście, który wyłoni właściwy skład jurorski. Test  przygotowany będzie w oparciu o wykłady.

Formularz zgłoszeniowy należy osobiście dostarczyć do Tarnowskiego Centrum Kultury do dnia 28 lutego. Formularz i regulamin naboru dostępne są na stronie www.tck.pl. W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna, na branie udziału w wieczornych projekcjach filmowych.

31.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |