Zakaz handlu - złe rozwiązanie?

 Od marca obowiązywał będzie zakaz handlu w niedzielę. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wzbudza sporo kontrowersji. Opinię na temat nowych przepisów wyraża także Polska Rada Centrów Handlowych.

 

30 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakazującą handlu w niedziele. Nowe prawo wprowadza zakaz handlu od 1 marca 2018 roku. Zgodnie z ustawą, najpierw z handlu zostaną wyłączone dwie niedziele w miesiącu, od 2019 roku handel dozwolony będzie tylko w jedną - ostatnią - niedzielę miesiąca, a od 2020 roku w ogóle zostanie zakazany. Wyjątki to dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedna niedziela przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Ustawa, już w trakcie procedowania, wzbudzała sporo kontrowersji.

Teraz głos w tej sprawie zabiera Polska Rada Centrów Handlowych - największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych od początku stała na stanowisku, że podpisana przez Prezydenta RP ustawa ograniczająca handel w niedziele jest złym rozwiązaniem ze względu na liczne, niekorzystne skutki społeczno-ekonomiczne dla przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, konsumentów oraz ze względu na wady legislacyjne tej ustawy. Jako Stowarzyszenie, w trakcie prac nad ustawą wielokrotnie wskazywaliśmy zawarte w niej błędy i wnioskowaliśmy o  jej odrzucenie przez Parlament, a następnie przez Prezydenta.

Jak pokazują liczne badania opinii publicznej, Ustawa już teraz, przed wejściem w życie, budzi coraz większy opór wśród społeczeństwa.

Tytułem wstępu wskazać należy, że zarówno rozwiązania zawarte w ustawie, jak i sam sposób procedowania nad tym aktem, budzą uzasadnione wątpliwości natury prawnej, w tym w szczególności w zakresie przepisów europejskich. Nie chodzi tu o ideę ograniczania handlu, ale rozwiązania zawarte w ustawie, w szczególności w zakresie przepisów technicznych odnoszących się do usług społeczeństwa informacyjnego, powinny były zostać notyfikowane Komisji Europejskiej na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Ponadto charakter wskazanych w akcie wyłączeń spod ogólnego zakazu handlu, wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu lub czynności związanych z handlem, może uzasadniać sprzeczność tych regulacji z unijną zasadą swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Co równie ważne, ustawę cechuje tak wysoki stopień niedookreśloności i wewnętrznych sprzeczności o charakterze legislacyjnym i merytorycznym, że zarówno wdrożenie zaproponowanych w niej rozwiązań, jak i ich praktyczne wyegzekwowanie, może wiązać się z szeregiem problemów, a w niektórych przypadkach okazać się nawet niemożliwe do realizacji, a w konsekwencji powodować szereg negatywnych skutków prawnych zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów.

Uważamy, że przyjęta ustawa – jakkolwiek mogąca wprowadzić istotne z punktu widzenia społecznego zmiany – zawiera szereg przepisów uniemożliwiających jej stosowanie.

02.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |