Dla dzieci z autyzmem

 Prowadzony przez Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Tarnowie rozpoczął zapisy na rok szkolny 2018/2019. Przedszkole jest bezpłatne, a jedynym warunkiem zapisu jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm.

 

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Tarnowie rozpoczął zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019. Placówka znajduje się przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie, a organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro.

Przedszkole jest całkowicie bezpłatne, nie jest pobierane wpisowe ani wczesne. Dziecko może przebywać w placówce za darmo dziewięć godzin dziennie, od 6.30 do 16.30. Oprócz realizacji godzin wynikających z podstawy programowej MEN, przedszkole zapewnia bezpłatne zajęcia indywidualne z neurologopedą, psychologiem, terapeutą behawioralnym, trenerem umiejętności społecznych, fizjoterapeutą, terapeutą wczesnej interwencji. Bogata jest też oferta zajęć grupowych. Przedszkole zapewnia dogoterapię, logorytmikę, zajęcia poznawcze i gimnastyczne oraz zajęcia integracji sensorycznej.

- Zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Grupy dzieci są czteroosobowe, a sale kameralne, przytulne. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną – codziennie, indywidualnie i grupowo – podkreśla Krzysztof Drwal, prezes Zarządu Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. - Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Pracujemy na najnowocześniejszych pomocach dydaktycznych – posiadamy podłogę interaktywną, gabinet światła, tablic interaktywne. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia edukacji szkolnej.

Każdego dnia po zakończeniu zajęć przedszkolnych dziecko może korzystać z bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w tym samym budynku przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie również prowadzoną przez Stowarzyszenie.

Jedynym warunkiem zapisu jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Rodzice i opiekunowie prawni proszeni są o kontakt telefoniczny – 14 639 09 09 (od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00).

03.02.2018
Komentarze:
Toko Obat Herbal: 09.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |