Pamiętajmy o bezdomnych

 Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie działa zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym. Tarnowianie mogą tam informować o przypadkach ludzi wymagających pomocy – zarówno bezdomnych, jak również samotnych, chorych, starszych lub niepełnosprawnych. Dla potrzebujących przygotowano miejsca w noclegowni i schronisku przy ulicy Prostopadłej.

 

W związku z niskimi temperaturami przypominamy, że przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie działa zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym. Mieszkańcy miasta mogą tam informować o przypadkach ludzi wymagających pomocy – dotyczy to nie tylko osób bezdomnych, ale również samotnych, chorych, starszych lub niepełnosprawnych.

Pracownicy socjalni prowadzą monitoring takich środowisk i w okresie niskich temperatur wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzają miejsca, w których przebywać mogą osoby zagrożone zamarznięciem. Najbliższa taka akcja przeprowadzona zostanie w dniu dzisiejszym, o godzinie 20.00.

Dla potrzebujących przygotowano miejsca w noclegowni i schronisku Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ulicy Prostopadłej 9 a. Znajduje się tam łaźnia dla bezdomnych oraz kuchnia, gdzie potrzebujący mogą otrzymać gorący posiłek.

Telefony: Straż Miejska 986, 14 621 14 25, Policja 997, 14 628 29 00, 14 628 12 22,

MOPS zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym 14 688 25 95.

06.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |