Samorząd województwa szuka partnerów

 Inicjatywy integrujące osoby z niepełnosprawnościami, projekty promujące ich aktywność i pasje, a także wydarzenia, które pomogą przełamywać stereotypy w społeczeństwie – właśnie takich przedsięwzięć organizowanych przez samorządy powiatowe, które mogłyby odbyć się pod szyldem Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, szuka samorząd województwa małopolskiego. Termin składania wniosków upływa 23 lutego.

 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, których inicjatorem i współorganizatorem jest samorząd województwa małopolskiego, mają za zadanie oswajać społeczeństwo z różnymi formami niepełnosprawności oraz uświadamiać, że takie osoby powinny mieć szansę na normalne funkcjonowanie i równe traktowanie.

Projekty, na które w 2018 roku Województwo przeznaczyło 180 tysięcy złotych, nie mogą rozpoczynać się przed 1 maja, a kończyć po 20 listopada.

Inicjatywy nie mogą też obejmować okresu pomiędzy 4 a 10 czerwca, kiedy to odbywa się „Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.

Do konkursu mogą przystąpić samorządy powiatowe leżące w województwie małopolskim. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – konkurs 2018”.

Na zgłoszenie projektów zostały nieco ponad dwa tygodnie Termin składania wniosków upływa 23 lutego. O dotrzymaniu tego terminu decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

08.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |