Pieniądze dla jednostek OSP

 Małopolskie gminy oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą starać się o przyznanie dotacji na remonty i modernizację swoich remiz. Na tegoroczną, 10, edycję konkursu „Małopolskie Remizy 2018” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył trzy miliony złotych. Termin składania odpowiednich dokumentów mija 28 lutego.

 

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” mogą zostać sfinansowane prace budowlane i remontowe w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gminy lub jednostki OSP, które będą przygotowywać dokumenty aplikacyjne mogą ubiegać się o środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontów w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Wsparcie można też przeznaczyć na prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz. Ponadto, wychodząc naprzeciw wojewódzkiej walce o poprawę jakości powietrza w regionie, należy pamiętać, że zakupione z konkursowych dotacji kotły muszą spełniać normy emisji określone w uchwałach antysmogowych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu „Małopolskie Remizy 2018" jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można złożyć osobiście na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego (ul. Racławicka 56, parter nowego budynku), przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UMWM.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego, o dochowaniu tego terminu decyduje data wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego.

Samorząd Małopolski ogłasza konkurs „Małopolskie Remizy” od 2009 roku. Dotychczas w jego ramach przekazano blisko 29 mln zł, co pozwoliło przeprowadzić remonty w 742 małopolskich remizach OSP.

08.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |