Pieniądze na aktywizację seniorów

 Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa, 700 tysięcy złotych, jeszcze w tym roku uda się zrealizować projekty, które zaktywizują seniorów, zaangażują ich w działalność na rzecz środowisk lokalnych, pozwolą im poszerzyć horyzonty czy realizować pasje. A wszystko to jest możliwe dzięki konkursowi związanemu z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób starszych w Małopolsce. Zainteresowani mogą składać oferty do 23 lutego.

 

Organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia – to podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych ze wsparciem funkcjonowania społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. - Obserwując zmiany demograficzne podejmujemy starania, by jesień życia mimo wielu niedogodności przebiegała jak najprzyjemniej. Konkursy organizowane z myślą o seniorach, zwłaszcza tych mieszkających na wsiach czy w małych miejscowościach, mają na celu angażowanie ich w życie lokalnych społeczności, uczestnictwo w warsztatach oraz zajęciach organizowanych w ramach chociażby Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Te wszystkie aktywności chronią ich przed wykluczeniem, a co najważniejsze pozwalają nawiązać nowe przyjaźnie i odzyskać radość życia - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za sprawy społeczne.

Należy pamiętać, że minimalny, całkowity koszt realizacji przedstawionego projektu nie może być mniejszy niż 25 tys. zł. Zainteresowani złożeniem oferty powinni też zapewnić swój wkład własny w wysokości minimum 20 procent łącznej kwoty kosztów realizacji zadania.

W ramach zgłaszanych ofert należy uwzględnić zadania dotyczące m.in.: wspierania funkcjonowania społecznego osób starszych i przeciwdziałania ich wykluczeniu (w szczególności z obszarów wiejskich) czy też te związane z rozwojem współpracy międzypokoleniowej i aktywności edukacyjnej seniorów. Projekty powinny dotyczyć też budowania podmiotowości i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz środowisk lokalnych. Rekomendowane jest również uwzględnienie w planowanych projektach wydarzeń wpisujących się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizacja zgłaszanych zadań powinna zakończyć się przed 30 listopada.

W ubiegłym roku w ramach konkursu Województwo Małopolskie dofinansowało aż 27 zadań na łączną kwotę ponad 577 tys. zł. Dzięki tej sumie w całym regionie udało się przeprowadzić ciekawe zajęcia w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, warsztaty kulinarne, festyny, wspólne wyjazdy, a także występy sceniczne osób starszych.

Oferty można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub przesłać na powyższy adres z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”.

Termin składania ofert upływa 23 lutego o godzinie 12.00. Decyduje data wpływu do ROPS.

12.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |