Smog w Tarnowie

 Stacje monitoringu powietrza w Tarnowie odnotowały w dniu 13 lutego znaczne przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Warto też zrezygnować z wietrzenia pomieszczeń i z uprawiania sportu – biegania czy jazdy na rowerze.

 

Dopuszczalna norma dobowa stężenia zanieczyszczeń to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Gdy dobowe przekroczenia są na tyle wysokie, że ogłaszany jest drugi lub trzeci stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, specjalne ostrzeżenie wydaje wojewoda, a przekazują je mieszkańcom również urzędy miast i gmin. Obecnie na większości terenu Małopolski notowany jest pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczeniami.  - Apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na zewnątrz i nie wietrzyć mieszkań – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

14.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |