Pieniądze na małopolskie kapliczki

 W tym roku kolejne kapliczki przydrożne na terenie Małopolski zyskają dawny blask, dzięki wsparciu samorządu województwa – w ramach programu Małopolskie Kapliczki 2018 przeznaczono na ten cel 550 tysięcy złotych z budżetu województwa. Wnioski o dotacje można składać do 15 marca.

 

Zawieszone na drzewach, postawione przy drogach i turystycznych szlakach zachwycają zarówno mieszkańców, jak i osoby odwiedzające Małopolskę – mowa o kapliczkach, które na dobre wpisały się w krajobraz regionu.  Można je znaleźć we wszystkich zakątkach Małopolski. - Dziś są one nie tylko świadectwem wiary, ale też zachwycającymi przykładami sztuki ludowej oraz przypomnieniem ważnych wydarzeń z historii regionu. Tym samym łączą przeszłość z teraźniejszością, dlatego nie wyobrażam sobie, że w tym roku moglibyśmy zapomnieć o przeznaczeniu środków z budżetu województwa na renowację tych wyjątkowych obiektów – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W ramach programu Małopolskie Kapliczki 2018 przeznaczono na ten cel  budżetu województwa 550 tysięcy złotych. - Kwota przeznaczona na ten cel jest o niemal 40 proc. wyższa, niż w roku ubiegłym. Tylko w 2017 roku dzięki dotacji w wysokości 340 tys. zł udało się odnowić aż 64 przydrożnych krzyży i figur, a w tym roku jeszcze więcej z nich przejdzie renowację - dodaje Leszek Zegzda.

W sumie od 2012 r. samorząd województwa przeznaczył ponad 1,5 mln zł na konserwację ponad 250 zabytkowych kapliczek w całym regionie.

W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, o dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, a dotacje będą mogły być przeznaczone na roboty budowlane, konserwację i restaurację kapliczek – zarówno tych znajdujących się na działkach należących do poszczególnych gmin lub powiatów, jak i do osób prywatnych. Dotacje wyniosą maksymalnie 20 tysięcy złotych i mogą pokryć do 60 proc. kosztów prac. Wsparciem zostaną objęte nie tylko obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 15 marca osobiście lub pocztą na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Decyduje data wpływu do UMWM.

14.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |