Pieniądze dla Centrów Aktywności Senioralnej

 Co najmniej 500 tarnowian w wieku powyżej 55 lat skorzysta z bezpłatnych zajęć w Międzyosiedlowych Centrach Aktywności Senioralnej w roku bieżącym. Ruszyły właśnie zapisy, deklaracje można składać w jednym z czterech centrów. Na działalność placówek przeznaczono  budżetu miasta kwotę 400 tysięcy złotych.

 

W Tarnowie rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Podpisano umowę na kwotę 400 tysięcy złotych z czterema organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu co najmniej 500 tarnowskich seniorów skorzysta w tym roku z aktywizujących bezpłatnych zajęć.

Ruszyły właśnie zapisy, deklaracje można składać w jednej z czterech placówek. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej są finansowane z budżetu Tarnowa. Projekt został wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Do końca roku zaplanowano między innymi 500 godzin zajęć komputerowych, artystycznych i plastycznych. Odbędą się także kursy języka angielskiego.

Seniorzy będą mieli także 800 godzin zajęć, które poprawią ich kondycję fizyczną. Tarnowianie wezmą udział w zajęciach z pilates, zumby, kursach tańca oraz ćwiczeniach z fizjoterapeutami. Program przewiduje także bezpłatne wejścia na basen. Organizowane będą wyjazdy integracyjne, krajoznawcze, pielgrzymki, wyjścia do kina i teatru, muzeum, na wystawy.
Oprócz zajęć zorganizowanych, MCAS będą otwarte pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie. Rozwinięty zostanie wolontariat w ramach „Banku Wolnego Czasu”. Ważnym elementem będzie prowadzenie Mobilnego Centrum Aktywności Senioralnej, które polegać będzie na zorganizowaniu zajęć mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów, zrzeszonych w nieformalnych Klubach Seniora.
Podobnie jak w latach ubiegłych Centra  prowadzą wspólnie cztery organizacje: Stowarzyszenie Medycyna Polska - lider projektu, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” oraz Stowarzyszenie „KANON”.  Ochotnicy mogą zapisać się tylko w jednym, wybranym miejscu. Osoby zapisane będą weryfikowane na podstawie numeru PESEL.

27.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |