Duże inwestycje i rekordowy budżet Zakliczyna

 Budowa samorządowego przedszkola ze żłobkiem, kompleksowa modernizacja placu targowego przy ul. Grabina w Zakliczynie, aby możliwa była tam w komfortowych warunkach sprzedaż ekologicznej żywności oraz budowa bloków mieszkalnych w Paleśnicy i Lusławicach w ramach programu „Mieszkanie+” to główne tegoroczne zadania inwestycyjne, które realizowane będą w gminie Zakliczyn.

 

Mimo że uchwalony budżet gminy Zakliczyn na 2018 rok jest dopiero budżetem początkowym, gdyż w ciągu roku spłyną na pewno dodatkowe pieniądze, m.in. z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to pod wieloma względami już teraz zapowiada się rekordowo. Po stronie wydatków wynosi przeszło 59 mln zł, a na inwestycje przeznaczona jest kwota blisko 15 mln zł.

Oprócz zabezpieczenia potrzeb bieżących w bieżącym roku w zakliczyńskiej gminie zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć. Największym  nich jest budowa samorządowego przedszkola i żłobka przy ul. Malczewskiego w Zakliczynie. Milion złotych na ten cel z rezerwy ogólnej budżetu państwa przeznaczyła Rada Ministrów, gmina pozyskała też 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018 moduł 1a. Prace są już bardzo zaawansowane. Gotowy jest stan surowy parteru, a prace trwają na pierwszym piętrze budynku, w którym utworzonych zostanie 20 miejsc do opieki nad maluchami do lat trzech oraz w komfortowych warunkach, w przedszkolu, przebywać będzie mogło nawet przeszło 200 dzieci.

Kompleksowo przebudowany zostanie plac targowy przy ul. Grabina w Zakliczynie, aby komfortowych warunkach możliwa była tam sprzedaż lokalnych produktów, w tym ekologicznej żywności „prosto od rolnika”. Wykonana zostanie droga dojazdowa i chodnik. Nawierzchnia placu zostanie utwardzona. Wykonane zostanie zadaszenie i podział na strefy handlowe. Jedną stanowił będzie asortyment owocowo-warzywny, drugą ogrodniczy, a na trzeciej znajdował się będzie asortyment dla hodowców: zboża na karmę, pasza dla zwierząt itp. Będzie też miejsce do sprzedaży żywych zwierząt, przy którym znajdzie się stałe poidło. Targowisko wyposażone zostanie w odpływy wody deszczowej, sanitariaty, wykonane zostaną przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Będzie też parking dla samochodów. Wartość inwestycji to kwota ponad 1,2 mln zł, część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

Samorząd spełnił wszystkie warunki do pozyskania unijnej dotacji  pieniądze na rewitalizację Rynku w Zakliczynie. Jest gotowy do rozpoczęcia prac, gdy tylko przyznane zostanie dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski. Łączny koszt zadania to kwota 10 mln złotych, a wartość dofinansowania to kwota ponad
siedmiu mln zł.

W zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej zapisano w budżecie środki finansowe na trzy zadania – budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami domowymi w Lusławicach, budowę budynku przepompowni we Wróblowicach oraz opracowanie dokumentacji na wodociągowanie Lusławic.

Zaplanowano na 2018 rok sporo prac drogowych, właściwie we wszystkich 24 miejscowościach Gminy. Na drogi gminne już teraz w budżecie jest przeszło 3,7 mln zł. Został już ogłoszony przetarg na asfaltowanie ponad 20 odcinków dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego z terminem otwarcia w dniu 6 marca. Przebudowana zostanie ul. Grabina w Zakliczynie na całej długości (1,5 km). To duża inwestycja, o wartości dwóch mln zł, którą budżet państwa wspiera kwotą prawie 1,2 mln zł.  Zrobione zostanie odwodnienie, na całej długości modernizowanego odcinka położona zostanie nowa nakładka asfaltowa, będą zrobione przejścia dla pieszych, pojawi się nowe oświetlenie. Wybudowany zostanie także ponad kilometrowy odcinek chodnika, bo na części tej drogi chodnik już jest.

Przebudowana zostanie też droga gminna Wróblowice – Siemiechów, na długości 2,2 km za kwotę ponad 900 tysięcy zł, wraz z remontem przepustów oraz ul. Ofiar Katynia w Zakliczynie na długości 350 m. Obydwie inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014 - 20. Planowana jest budowa parkingu w Filipowicach oraz wykonanie miejsc parkingowych koło cmentarza w Paleśnicy. Pojawi się dodatkowe oświetlenie m.in. na drogach gminnych w Woli Stróskiej, Charzewicach oraz  Roztoce.

Trwają prace przy budowie chodnika ze ścieżką rowerową o długości 750 metrów przy drodze powiatowej w Zakliczynie, na ul. Ruchu Oporu. Koszt zadania wynosi ponad 800 tysięcy zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30 kwietnia. Zadania uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach MRPO 2014-20 w wysokości blisko 550 tys zł.

Opracowana będzie dokumentacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Charzewicach, Melsztynie i Zawadzie Lanckorońskiej oraz na budowę podobnego ciągu przy drodze powiatowej w Stróżach i Filipowicach.

W budżecie zapisano fundusze na dokończenie budowy świetlicy i zaplecza sportowego w Paleśnicy (450 tys zł w 2017r. i ponad 750 tys. zł w 2018r.) oraz powstanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Wesołowie.

Zagwarantowane są pieniądze na rozpoczęcie budowy bloków mieszkalnych w Paleśnicy i Lusławicach w ramach rządowego programu „Mieszkanie+”. Łącznie powstanie 70 mieszkań – 30 w Paleśnicy i 40 w Lusławicach. Koszt zadania do kwota ponad 8 mln zł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla tego zadania. Termin sporządzenia dokumentacji upłynie 30 maja. - To budżet początkowy. Będziemy starali się go wzbogacić w ciągu roku kolejnymi środkami zewnętrznymi, nie tylko z budżetu państwa, m.in. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ale także z innych dostępnych źródeł, w tym funduszy unijnych – zapowiada burmistrz Dawid Chrobak.

28.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |