Pieniądze dla jednostek OSP

 Blisko dwa miliony złotych przeznaczy w tym roku samorząd województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej strażaków z jednostek OSP. To największa pula środków w historii konkursu „Bezpieczna Małopolska”. Za te pieniądze druhowie będą mogli kupić m.in. nowy sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych, odzież ochronną do zadań bojowych, a także, po raz pierwszy, samochody ratowniczo-gaśnicze.

 

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” gminy – w imieniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu – mogą ubiegać się o środki na zakup sprzętu, m.in. systemów selektywnego wybierania, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych, defibrylatorów oraz odzieży ochronnej do działań bojowych, radiotelefonów, a także, po raz pierwszy, dofinansować zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 16 marca wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Należy pamiętać, że o dochowaniu tego terminu decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego. - Cieszę się, że w tym roku w budżecie województwa udało się wygospodarować rekordową kwotę, prawie dwóch milionów złotych konkurs „Bezpieczna Małopolska”, a kolejne trzy miliony na „Małopolskie Remizy” - podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak.

Konkurs „Bezpieczna Małopolska” został ogłoszony po raz czwarty. W jego ramach od 2015 roku przekazano 103 gminom ponad 2,1 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej 321 jednostek OSP. W ubiegłym roku do 69 gmin przekazano w sumie ponad 920 tysięcy złotych. Pieniądze te trafiły do 196 jednostek OSP.

28.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |