Stefan Wrona za Ryszarda Ścigałę

 Nowy radny Rady Miejskiej w Tarnowie Stefan Wrona złożył w dniu 1 marca uroczyste ślubowanie. Zastąpił radnego Ryszarda Ścigałę, którego mandat wygasł. Stefan Wrona zasiadał w tarnowskiej radzie już dwukrotnie.

 

W miejsce Ryszarda Ścigały, którego mandat radnego wygasł nowym tarnowskim radnym został Stefan Wrona. Stefan Wrona zasiadał w tarnowskiej radzie już dwukrotnie. W wyborach samorządowych w 2014 roku zdobył 475 głosów. 1 marca, podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, ponownie wypowiedział rotę ślubowania: - Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Radny skorzystał też z możliwości dodania do słów ślubowania zdania: Tak mi dopomóż Bóg.

Stefan Wrona jest również od wielu lat związany ze środowiskiem tarnowskich krwiodawców i Polskim Czerwonym Krzyżem, w którym pełni funkcję prezesa zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego.

Foto: Paweł Topolski

02.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |