Kongres Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie

 W Tarnowie, w Centrum Stuki Mościce odbędzie się 14 i 15 marca pierwszy w Polsce Kongres Kompetencji Cyfrowych. W kongresie uczestniczyć będzie blisko 200 ekspertów z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce. Jego efektem będą rekomendacje zamieszczone w „białej księdze" edukacji cyfrowej, która przekazana ostanie ministrom cyfryzacji, edukacji i rozwoju.

 

Polska jest krajem głębokiego deficytu kompetencji cyfrowych, dotykającego tak osób

dorosłych, jak i, o czym rzadko się mówi, młodej części społeczeństwa. Dziewięć milionów osób po pięćdziesiątym roku życia to osoby wykluczone cyfrowo. W rankingach europejskich zajmujemy dalekie 24 miejsce na 28 krajów członkowskich UE. Podstawowe kompetencje cyfrowe ma w Polsce tylko 44 procent społeczeństwa. O tych i innych współczesnych wyzwaniach będą dyskutować w Tarnowie 14-15 marca uczestnicy pierwszego w Polsce Kongresu Kompetencji Cyfrowych. - W Polsce wydajemy się zapominać, że innowacyjnej gospodarki i Przemysłu 4.0 nie rozwiną nam osoby o niskich kompetencjach cyfrowych. Tymczasem ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnia ponadpodstawowa nie tylko nie absorbują globalnych zdobyczy współczesnej dydaktyki cyfrowej i realizują swoją codzienną misję właściwie poza Internetem, ale - w drugiej dekadzie XXI wieku, w świecie SpaceXu, Tesli i Google, nie przekracza mentalnie granicy podręcznika i zeszytu – podkreśla Krzysztof Głomb - pomysłodawca Kongresu, na co dzień prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, organizatora konferencji.

W kongresie weźmie udział blisko 200 ekspertów edukacji cyfrowej, przedstawicieli firm sektora IT, metodyków, twórców projektów szkoleniowych, nauczyciele a także liczni nauczyciele akademiccy oraz badacze problemów edukacji cyfrowych w Polsce.

Na konferencję złoży się 20 wystąpień, podsumowujących wyniki badań oraz zawierających propozycję konkretnych rozwiązań naprawczych, a także pięć dyskusji w modelu World Cafe. Kongres rozpocznie prace nad raportem - „białą księgą” edukacji cyfrowej, którą opracuje zespół ekspertów powołany w Tarnowie.

Tarnowski kongres, odbywający się w Centrum Sztuki Mościce, jest pierwszym spotkaniem Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, która rozwija się z inicjatywy

Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – lidera edukacji cyfrowej w Polsce. - Wśród specjalistów dominuje przekonanie, że bez fundamentalnych zmian w aktywności podmiotów publicznych – władz, oświaty, uczelni wyższych, ale i firm sektora IT, w krótkim czasie Polska znajdzie się na marginesie zmian umożliwiających nowoczesny rozwój kraju, porównywalny z trendami globalnymi - podkreśla Krzysztof Głomb. - To nie czarnowidztwo, to realna ocena specjalistów, poparta

wynikami badań z ostatnich lat.

Tworzona sieć będzie integrować środowisko ekspertów i praktyków, którym bliskie jest myślenie i działanie na rzecz zmiany takiego stanu rzeczy.

06.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |