Veritatis Splendor – nagroda dla ludzi dialogu

 Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów do drugiej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor – wyjątkowego wyróżnienia, które przyznawane jest osobom dialogu, kierującym się w swoim życiu i działalności nauką Jana Pawła II. W tym roku „Małopolski Nobel” zostanie przyznany po raz drugi. Na laureata czeka srebrny laur oraz równowartość 100 tysięcy dolarów.

 

Nagrodę Veritatis Splendor ustanowił Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 roku. U podstaw tej idei leży docenianie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Nieprzypadkowo na patrona tego przedsięwzięcia wybrano papieża Jana Pawła II, którego życie i pontyfikat są wzorem otwartości na drugiego człowieka, różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nagrodę ustanowiono też, aby upamiętnić Światowe Dni Młodzieży 2016, czyli spotkanie młodych z całego świata, które w roku 1985 zainicjował papież Polak.

- Nagroda przyczynia się do podkreślenia tożsamości Małopolski na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami są na świecie powszechnie doceniane - mówi Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego, pomysłodawca i inicjator tego wyróżnienia. - Współczesny świat jak powietrza potrzebuje współodczuwania, porozumienia i dialogu.

Laureat nagrody wybierany jest co dwa lata. Pierwszą osobą wyróżnioną w 2016 roku nagrodą Veritatis Splendor została siostra Rosemary Nyirumbe z Ugandy, doceniona za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego szacunku. Siostra Rosemary od 2012 roku prowadzi w Ugandzie szkołę dla ofiar tamtejszej wojny, głównie młodych dziewcząt. W miejscu stworzonym przez nią znajdują one opiekę, bezpieczne schronienie, naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie własnej godności.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Ostatecznego wyboru laureata dokona międzynarodowa Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą samorządowcy, duchowni, myśliciele i dobroczyńcy, m.in. kardynał Stanisław Dziwisz czy kardynał Donald Wuerl – arcybiskup waszyngtoński, kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu z dopiskiem „Nagroda Veritatis Splendor”.

07.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |