Dotacje na wyposażenie szkół podstawowych

 W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przyjmuje wnioski o dotacje na wyposażenie lub doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wnioski muszą trafić do wojewodów do końca kwietnia.

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. - Zachęcamy szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do składania wniosków o dotację na wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – zapraszają realizatorzy Programu.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 tysięcy złotych. Organy prowadzące szkoły ubiegające się o wsparcie finansowe są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących do 15 kwietnia, a organy prowadzące szkoły składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do wojewodów – do 30 kwietnia.

08.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |