Młode matki mają głos

 Fundacja Rodzić po Ludzku rozpoczęła akcję „Głos matek ma moc zmiany”. Za pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety,  młode mamy mogą opowiedzieć online o swoich doświadczeniach  z porodówek. Wyniki ankiety pomogą w podejmowaniu interwencji tam, gdzie łamane są prawa kobiet i rekomendować szpitale o wysokich standardach okołoporodowych.

 

Po 12 latach od ostatniej akcji, Fundacja Rodzić po Ludzku w tym roku pyta kobiety o ich doświadczenia okołoporodowe -  w jaki sposób kobiety są traktowane przez personel, czy rodzą w godnych warunkach, czy szpitale przestrzegają standardów opieki okołoporodowej i gdzie w Polsce można urodzić po ludzku. O swoich doświadczeniach kobiety mogą opowiedzieć w specjalnej ankiecie online na stronie www.ankieta.rodzicpoludzku.pl. Młode mamy mogą za pośrednictwem ankiety określić stan opieki okołoporodowej, począwszy od izby przyjęć, do momentu wyjścia do domu. Obok warunków i czystości na salach i jakości wyżywienia w szpitalu, kobiety oceniają m.in. sposób przekazywania informacji przez personel, poszanowanie prawa do intymności, do decydowania o przebiegu porodu oraz wykonywanych zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych, respektowanie planu porodu, jakość wsparcia w zakresie karmienia oraz opieki nad dzieckiem po porodzie. Głosy i opinie matek pomogą Fundacji w podejmowaniu interwencji tam, gdzie łamane są prawa kobiet. Na podstawie ankiet zostanie opracowany raport na temat realizacji standardów opieki okołoporodowej i sytuacji na polskich porodówkach, a także rekomendacje dla ministra zdrowia. Wyniki każdego szpitala będą prezentowane na stronie www.gdzierodzic.info i na bieżąco aktualizowane. Ułatwi to innym kobietom wybranie miejsca do porodu. Ankietę wypełniać można do końca marca. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 12 tysięcy kobiet. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 

08.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |