Pieniądze na projekt PWSZ i UTW

 „Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w senioralnej przestrzeni” – wspólny projekt PWSZ w Tarnowie oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Tarnowa i regionu uzyskał ministerialne dofinansowanie w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. Realizacja projektu rozpoczyna się w marcu, a zakończy w październiku bieżącego roku.

 

Wniosek o finansowe wsparcie projektu „Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w senioralnej przestrzeni” przygotowany przez uczelnię i przedstawicieli UTW zyskał ministerialne wsparcie w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. To dotacja niemal dwukrotnie wyższa od tej, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed rokiem.

Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na bezpłatny udział w m.in. wykładach o tematyce wynikającej z zainteresowań poszczególnych UTW, szeregu warsztatów wśród których są: warsztaty psychologiczne, rehabilitacyjne, informatyczne oraz artystyczne, kursach języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęciach poświęconych kulturze regionu i historii Polski. - Pisząc projekt zadbaliśmy o to, by zostały w nim zawarte rzeczywiste potrzeby i oczekiwania seniorów. To przedstawiciele UTW zgłaszali poszczególne elementy do tego projektu. Mówiąc kolokwialnie, był on „szyty na miarę”. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny współpraca uczelni z seniorami przynosi tak wymierne korzyści. Ponad 300 tysięcy złotych to pokaźna kwota, jestem pewna, że zostanie dobrze wykorzystana, z pożytkiem dla setek seniorów mówi dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju PWSZ.

Projekt przewiduje też szereg wycieczek o charakterze wyjazdów studyjnych. Seniorzy odwiedzą w ich trakcie m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Operę Krakowską, Teatr Słowackiego w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, cmentarz na Powązkach, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ważnym komponentem projektu są również nieco bliższe wyjazdy przybliżające historię regionu, m.in. „Szlakiem Legionów” odwiedzając: Łowczówek, Ciężkowice, czy Kąśną Dolną.

Finałem projektu będzie konferencja popularno-naukowa zaplanowana na jesień tego roku.

W projekcie uczestniczą studenci-seniorzy z sześciu współpracujących przy projekcie partnerów. Chęć udziału w nim wyraziły: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji Kromka Chleba, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku przy Miejskim Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie „Cieszko” w Ciężkowicach oraz Stowarzyszenie „Nowoczesna Gmina Szczucin”.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu, a zakończy w październiku bieżącego roku.

09.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |