Tarnowska wystawa na Ukrainie

 Od 13 marca otwarta jest na Ukrainie, w Zakarpackim Regionalnym Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja w Użhorodzie wystawa prezentująca m.in. przywiezione z Tarnowa fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej. Wystawa czynna będzie do końca czerwca.

 

„History in 360° – The Transylvanian Panorama, The arrival of the Hungarians and Panoramas of the World” („360 stopni historii. Panorama Siedmiogrodzka, Przybycie Węgrów oraz Panoramy świata”) - pod takim tytułem 13 marca otwarta została wystawa w Zakarpackim Regionalnym Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja w Użhorodzie.

Organizatorami tego przedsięwzięcia są trzy instytucje kulturalne z trzech krajów:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Zakarpackie Regionalne Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja w Użhorodzie oraz Narodowy Park Dziedzictwa Historycznego w Ópusztaszer na Węgrzech.

Na wystawie zostanie pokazana część kolekcji, osiem oryginalnych obrazów,  będących fragmentami „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, znanej również pod nazwą Panorama Bema i Petőfiego, z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Drugą częścią wystawy będą instalacje przedstawiające panoramę autorstwa Árpáda Feszty „Osiedlenie się Węgrów”. Panorama ta pokazywana na co dzień w Parku Historycznym w Ópusztaszer przedstawia wejście plemion madziarskich na Nizinę Panońska i jest częścią mitu założycielskiego węgierskiego państwa. Zachowana w całości, poddana procesom konserwatorskim wykonanym przez artystów i konserwatorów z Polski jest odwiedzana przez dziesiątki tysięcy Węgrów. Tarnowska Panorama związana z Józefem Bemem i węgierskim powstaniem 1848-49 roku jest drugim niezwykle ważnym dla Węgrów dziełem. Podczas prezentacji w Ópusztaszer obejrzało ją ponad 10 tysięcy zwiedzających. - Celem takiej prezentacji jest umożliwienie mieszkańcom narodowości węgierskiej Zakarpacia dostępu do tak ważnych dzieł wzmacniających tożsamość narodową, podkreślenie paralelnych losów historycznych. W 2018 roku mija 170. rocznica węgierskiej rewolucji i walk z wojskami austriackimi i rosyjskim w których niemałą rolę odegrali żołnierze i oficerowie polscy – mówi Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. - Naszym celem jest ponadto zwrócenie uwagi na wspólne węgiersko-polskie korzenie historyczne oraz nawiązanie pozytywnej współpracy z naszymi partnerami ukraińskimi.

Wystawa będzie można oglądać w Użhorodzie do końca czerwca.

13.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |