Nowy projekt - Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 Do małopolskich organizacji pozarządowych skierowany jest konkurs, którego celem jest utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli miejsc kreujących postawy obywatelskie i wzmacniających potencjał małopolskich NGO. Sieć ma liczyć pięć subregionalnych ośrodków, które obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę. Termin zgłaszania ofert upływa 27 marca.

 

Do małopolskich organizacji pozarządowych skierowany jest konkurs, którego celem jest utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Konkurs zakłada utworzenie pięciu Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym jednego z siedzibą w subregionie tarnowskim, obejmującym miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi do 80 tysięcy złotych.

Nabór ofert trwa do 27 marca.

Głównym celem Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa małopolskiego. Szczególnie nacisk w ośrodkach ma zostać położony na zwiększanie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych, rozwój i profesjonalizację działalności organizacji pozarządowych, pobudzanie mieszkańców Małopolski do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym w zakresie zwiększania świadomości mieszkańców dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, kształtowanie i wzmacnianie aktywności obywatelskiej oraz zwiększanie partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski.

19.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |