Borzęcin podzielił pieniądze na sport

 W gminie Borzęcin rozdysponowano pulę środków przeznaczonych na działalność sportową. Do sześciu placówek trafi w sumie 180 tysięcy złotych, zapisanych w budżecie na 2018 rok.

 

Sto osiemdziesiąt tysięcy złotych trafi w tym roku do klubów sportowych realizujących na terenie gminy Borzęcin zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki uzależnień w formie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. W ramach ogłoszonych konkursów rozdysponowano zapisaną w budżecie gminy pulę środków – 180 tysięcy złotych. - Komisja konkursowa oceniając wnioski brała pod uwagę ilość sekcji i liczbę zawodników w poszczególnych klubach, poziom sportowy i merytoryczny wnioskodawcy, osiągnięcia w 2017 roku i zakres proponowanych zadań. Istotne znaczenie w przypadku klubów piłkarskich miał również fakt, w jakiej klasie rozgrywek występują poszczególne zespoły, gdyż przekłada się to bezpośrednio na ponoszone koszty mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina. Ostatecznie zdecydowano, że 70 tysięcy złotych otrzyma Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego, prowadzące Klub Sportowy Sokół Borzęcin. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozgrywki ligowe dla drużyny seniorów, juniorów, trampkarzy i młodzików, działalność szkoleniową, mecze sparingowe oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe. Gminny Klub Sportowy, w ramach którego funkcjonuje Victoria Bielcza oraz Dolanka Borzęcin Dolny, może liczyć na kwotę 39 tysięcy złotych, która pomoże w organizacji rozgrywek ligowych dla drużyny seniorów Victorii Bielcza, juniorów, juniorów młodszych i młodzików, a także zajęć strzelectwa sportowego oraz przygotowanie na obiektach sportowych w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym i w Bielczy III edycji projektu „Sport bez uzależnień”.  Klub Sportowy „ISKRA ŁĘKI” otrzyma 23 tysiące złotych  na rozgrywki ligowe dla drużyny seniorów i młodzików, działalność szkoleniową, mecze sparingowe oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe. Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu „GRYF”, prowadzące drużynę GRYF Borzęcin - Ekstraklasa Tarnowskiej Ligi Futsalu, 17 tysięcy złotych będzie mogło przeznaczyć m.in. na rozgrywki ligowe w ramach Ekstraklasy Tarnowskiej Ligi Futsalu, działalność szkoleniową, mecze sparingowe oraz realizację III edycji projektu „Letnia Akademii Futsalu”. Do Towarzystwa Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadzącego Klub Sportowy Błękitni Przyborów powędrowało 16 tysięcy złotych. W tym przypadku przyznano dofinansowanie tylko w ramach konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Towarzystwo nie złożyło wniosku w konkursie obejmującym profilaktykę uzależnień w formie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, więc nie mogło otrzymać wsparcia.
Sekcja Sportów Walki TOMI-SPORT otrzyma dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na prowadzenie zajęć obejmujących grappling (ju-jitsu), crossfit, zapasy, boks, kickboxing i samoobronę dla grupy około 80 osób oraz realizację na terenie całej gminy projektu „Sporty walki dla każdego”.

 

27.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |