Drogi powiatowe do przebudowy

 W kwietniu rozpocznie się przebudowa dróg powiatowych na odcinku Wola Dębińska – Bielcza w powiecie brzeskim. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w organizacji ruchu. Prace mają zakończyć się we wrześniu, a ich łączny koszt przekroczy osiem milionów złotych.


Tuż po Świętach Wielkanocnych rozpoczną się prace budowlane związane z kompleksową przebudową dróg powiatowych na odcinku Wola Dębińska – Bielcza. Utrudnienia związane z realizacją inwestycji potrwają do 30 września, kiedy to przewidywane jest zakończenie prac.

Wartość realizowanych w ramach inwestycji robót zamknie się kwotą 8,1 mln złotych, a koszt ich wykonania na terenie gminy Borzęcin wyniesie ponad 4,2 mln. Na realizację inwestycji samorząd powiatu brzeskiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Na naszym terenie przebudowa dróg powiatowych związana z inwestycją prowadzona będzie na długości prawie trzech kilometrów. Gmina  partycypuje finansowo w realizacji zadania w wysokości 20% kosztów wkładu własnego przebudowy dróg oraz 50% kosztów wkładu własnego do budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Warysia i Borzęcina do kościoła – mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin. - Realizacja tej inwestycji, dzięki zastosowanej technologii wzmocni konstrukcję dróg, a poprzez przebudowę skrzyżowań usprawni komunikację, co ma niebagatelny wpływ na poprawę komfortu przemieszczania się drogami.

Zakres przewidzianych do wykonania w gminie Borzęcin prac obejmuje roboty przygotowawcze i ziemne, przebudowę przepustów i odtworzenie rowów przydrożnych, wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie jezdni, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, budowę chodnika na odcinku o długości 255 metrów bieżących, utwardzenie poboczy, montaż urządzeń infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu.

28.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |