Budżet Obywatelski Tarnowa

 Do 30 kwietnia tarnowianie zgłaszać mogą projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Tarnowa. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 2,1 mln złotych. Ogłoszenie listy projektów, które zostały dopuszczone do głosowania nastąpi 1 czerwca, głosowanie nad wyborem projektów do realizacji potrwa do 27 czerwca, a listę projektów, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu poznamy 29 czerwca.

 

Można już zgłaszać projekty w tegorocznej, siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Tarnowa. Tym razem mieszkańcy zdecydują na co wydać dwa miliony sto tysięcy złotych z miejskiego budżetu. Projekty można składać do 30 kwietnia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, propozycje do Budżetu Obywatelskiego 2019 mogą składać tarnowianie, którzy w dniu zgłoszenia projektu są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Konieczne jest zebranie co najmniej stu podpisów mieszkańców, popierających pomysł. Projekty należy zgłaszać wyłącznie na formularzu, który musi być czytelnie wypełniony. Dokumenty można przysyłać pocztą z dopiskiem na kopercie: „Budżet Obywatelski – INICJATYWY” na adres Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów lub składać osobiście w siedzibach Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 i przy Mickiewicza 2.

Tak jak w roku ubiegłym, urzędnicy będą w razie potrzeby służyć autorom projektów informacjami, dotyczącymi między innymi możliwości realizacji, lokalizacji lub kosztów projektów. Pomogą też przy wypełnianiu formularza. Konsultacje z pomysłodawcami poprowadzą pracownicy Zarządu Dróg i Komunikacji, Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Geodezji.

Regulamin tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mówi również, że, podobnie jak rok temu, koszty muszą się zamknąć w przedziale od 100 do 500 tysięcy złotych.

2 maja rozpocznie się weryfikacja i ocena wniosków, prowadzona przez pracowników merytorycznie jednostek Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa, które pozwolą oszacować możliwość realizacji projektów. Ocena zgłoszeń potrwa do 21 maja, a do 30 maja czas na wydanie opinii o projektach będzie miała Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie.

Ogłoszenie listy projektów, które zostały dopuszczone do głosowania i wykazu punktów, w których można będzie oddać głos, nastąpi 1 czerwca. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji potrwa od 18 do 27 czerwca i będzie – wzorem lat ubiegłych – odbywać się tylko drogą elektroniczną. Urząd Miasta Tarnowa zapewni wszystkim potrzebującym techniczną pomoc w oddaniu głosu. Listę projektów, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu poznamy 29 czerwca.

31.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |