Przebudowa remiz w gminie Borzęcin

 Samorząd Borzęcina  pozyskał fundusze na rozbudowę remiz strażackich w Borzęcinie Górnym i Borzęcinie Dolnym. Prace rozpoczną się jeszcze w roku bieżącym, a zakończą wiosną 2020 roku. Łączna kwota dofinansowania to blisko 3,5 mln złotych.

 

Samorząd Borzęcina  pozyskał fundusze na rozbudowę remiz strażackich w Borzęcinie Górnym i Borzęcinie Dolnym. - Złożone przez gminę Borzęcin wnioski pozwolą zrealizować kluczowe dla mieszkańców Borzęcina Górnego i Borzęcina Dolnego inwestycje. Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia mieszkańcom warunków rozwoju społecznego to niezwykle istotne zadania - mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin. - Czekamy na podpisanie umów o dofinansowanie, aby móc rozpocząć procedury przetargowe. Roboty rozpoczniemy w roku bieżącym i zakończymy wiosną 2020 roku.

Projekt w Borzęcinie Górnym przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków, także z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu, według kosztorysu inwestorskiego, zamyka się kwotą 2,28 mln złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 1,29 mln. złotych.

W ramach projektu w Borzęcinie Dolnym wykonana zostanie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie zwiększy się niemal trzykrotnie, dzięki czemu obiekt zyska na funkcjonalności. Na parterze obiektu powstanie garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz świetlica dla mieszkańców z wyjściem na ogród i część rekreacyjno-wypoczynkową. Na piętrze zlokalizowana zostanie sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym, socjalno-technicznym i sanitariatami. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4,14 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 2,12 mln złotych.

01.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |