Chodniki powiatowo-gminne

 Kolejne chodniki pojawią się wkrótce przy drogach gminy Borzęcin. A ponieważ rzecz dotyczy dróg powiatowych, wójt gminy podpisał ze starostą porozumienie, w myśl którego budowę chodników gmina wesprze finansowo. Nowe chodniki powinny być gotowe we wrześniu.

 

Nowe chodniki przy drogach powiatowych pojawią się w gminie Borzęcin. Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin,  podpisał porozumienie ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą, na mocy którego gmina udzieli powiatowi brzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 300 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 50% wartości zadania, z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych w Bielczy, Borzęcinie i Przyborowie. - Nowe chodniki powstaną przy drogach, na których występuje największe natężenie ruchu drogowego. W przypadku miejscowości Borzęcin i Przyborów jest to kontynuacja prowadzonych do tej pory prac, natomiast w miejscowości Bielcza powstanie odcinek chodnika od skrzyżowania z drogą w kierunku Woli Dębińskiej do mostu, wnioskowany przez mieszkańców od kilku lat. Łączna wartość nakładów na prace związane z budową chodników przy drogach powiatowych w gminie Borzęcin zamknie się w 2018 roku kwotą blisko 600 tysięcy złotych – mówi wójt Janusz Kwaśniak. Zgodnie z zawartym porozumieniem, prace realizowane będą w trzech miejscowościach. W Bielczy chodnik o długości 184 metrów wraz z kanalizacją deszczową wybudowany zostanie w ciągu drogi powiatowej Mokrzyska – Radłów. Szacowany koszt robót zamknie się kwotą nieco ponad 165 tysięcy złotych. W Borzęcinie nowy chodnik powstanie w ciągu drogi powiatowej Wola Dębińska –Bielcza – Zaborów, na odcinku o długości 316 metrów. Szacowany koszt to kwota  110 tysięcy 600 złotych. Realizowane w poprzednich latach prace będą też kontynuowane w Przyborowie. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową o długości 360 metrów zostanie tu wybudowany w ciągu drogi powiatowej nr K1431, a prognozowany koszt zamyka się kwotą  324 tysięcy złotych. Wszystkie prace tych powiatowo-gminnych inwestycji powinny zakończyć się we wrześniu.

 

03.04.2018
Komentarze:
wejscie ptoka: 04.04.2018
co oni to przed wyborami nie zrobia. obiecaja nam co tylko bedziemy chcieli! Potepa wziął się za robotę. Dobre!
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |