Słoneczne Wzgórze jesienią

 „Słoneczne Wzgórze” – taką nazwę nosić będzie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej, który powstaje w dawnym internacie w Parku Sanguszków w Tarnowie. Koszt inwestycji, która powinna być gotowa jesienią tego roku, szacowany jest na kwotę ponad 11 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowi ponad 6 milionów złotych. Umowę gwarantującą realizację zadania podpisali 4 kwietnia wicemarszałek Stanisław Sorys oraz prezydent Roman Ciepiela.

 

Już wkrótce, dzięki dotacji unijnej, w dawnym internacie położonym na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie zostanie utworzone centrum, zapewniające opiekę i rehabilitację społeczno-zawodową niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom ziemi tarnowskiej. Nowoczesne centrum ma pomóc tarnowianom w powrocie do samodzielności, a także rozwinąć kompetencje zwiększające ich szanse na zatrudnienie. Wsparcie otrzymają też opiekunowie osób niesamodzielnych. - Zmiany demograficzne, jakie obserwujemy w naszym województwie są nieuniknione. Społeczeństwo się starzeje, wzrasta także liczba osób wymagających opieki i wsparcia. Dlatego w porozumieniu z władzami lokalnymi tworzymy miejsca, które nie tylko mogą świadczyć usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne, ale przede wszystkim zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób, które z różnych powodów nie mogą znaleźć pracy. Powstające w Tarnowie centrum będzie miejscem, które pozwoli zaktywizować wielu mieszkańców, a co za tym idzie przeciwdziałać skutkom bezrobocia i otworzyć ich na szerszy rynek pracy. – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys, który 4 kwietnia wraz z prezydentem Romanem Ciepielą podpisał umowę gwarantującą realizację zadania. Koszt projektu szacowany jest na kwotę ponad 11 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 6,7 mln złotych. W ramach Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” powstanie pensjonat wraz z restauracją. To właśnie tu zatrudnienie znajdą osoby z terenu Tarnowa, które na skutek niepełnosprawności pozostają bierne zawodowo. Pracownicy, oprócz prowadzenia pensjonatu i codziennego wykonywania prac kuchenno-restauracyjnych, zadbają także o otoczenie budynku. Do ich zadań będzie należeć m.in. wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych m.in. zagospodarowanie terenów zielonych czy pielęgnacja parku. Podopieczni będą też uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach przygotowujących ich do osiągnięcia kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy. Zatrudnieni w placówce trenerzy poprowadzą dla nich zajęcia edukacyjne, treningi umiejętności społecznych czy spotkania z zakresu doradztwa zawodowego. Będą także pośredniczyć w ich zatrudnieniu. W ramach projektu zaplanowano powstanie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Opiekunowie będą mogli skorzystać z pomocy profesjonalistów i na pewien czas (do dwóch tygodni) zapewnić swoim bliskim pieczę zastępczą. Jednocześnie nad 15 podopiecznymi będzie czuwał zespół pielęgniarek, psycholog, rehabilitant i pracownik socjalny. Ponadto w placówce będzie funkcjonować wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i medycznego. W najbliższych miesiącach na terenie placówki będą prowadzone intensywne prace budowlano-remontowe. Zaplanowano nadbudowę piętra, przebudowę klatek schodowych oraz istniejących pomieszczeń, montaż nowoczesnych wind. W ramach inwestycji zostanie wykonany dach, wymienione okna, drzwi, a także posadzki. Budynek zyska też nowe instalacje, klimatyzację i wentylację. W jego otoczeniu powstaną parkingi wraz ze specjalnymi podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Placówka, zgodnie z planem, powinna zostać oddana do użytku jesienią tego roku.

 

04.04.2018
Komentarze:
bananowy joe: 04.04.2018
gdzie te obiecane 2000 miejsc pracy??? Chyba w urzedzie,hehe. Pewnie przed wyborami podsumuje ze 3000 miejsc zalatwil. Ale chyba stojących do spowiedzi,hehe
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |