Tarnowska strzelnica na Węgrzech

 W bieżącym tygodniu w trzech węgierskich miastach prezentowana jest strzelnica kontenerowa produkowana w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. pracownicy ZMT umożliwią przeprowadzenie treningu strzeleckiego węgierskim służbom wojskowym, funkcjonariuszom komisariatów policji oraz załogom posterunków Straży Granicznej.

 

Od 3 kwietnia przez cały tydzień przedstawiciele Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. przebywają z prezentacją strzelnicy kontenerowej na Węgrzech.

Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego - Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40 ft HC, jest wysoko wyspecjalizowanym centrum szkoleniowym do realizacji zadań treningu strzeleckiego z broni palnej.

Na Węgrzech pracownicy ZMT umożliwią przeprowadzenie treningu strzeleckiego służbom wojskowym, funkcjonariuszom komisariatów policji a przede wszystkim załogom posterunków tamtejszej Straży Granicznej.

Kompletna strzelnica kontenerowa składa się z dwóch lub więcej połączonych kontenerów, w których można prowadzić trening strzelecki na dystansie od pięciu do 50 metrów ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia. Bardzo ważną zaletą strzelnicy kontenerowej jest możliwość zainstalowania multimedialnego interaktywnego trenażera do realizacji zadań treningu strzeleckiego.

Strzelnica Zakładów Mechanicznych „Tarnów S.A. jest prezentowana w trzech węgierskich miejscowościach – Budapeszcie, Debreczynie oraz Szolnok Szechenyi. - Już po pierwszym dniu wizyty widać ogromne zainteresowanie możliwościami strzelnicy. Węgrów zaskoczyło to, że oprócz ćwiczeń z ostrej amunicji można trenować też przy użyciu wskaźników laserowych – powiedział Mariusz Rusnak, Lider Sekcji Systemy Kontenerowe w ZMT.

Strzelnica umożliwia prowadzenie treningu strzeleckiego indywidualnego , w parach lub zespołach zadaniowych z wykorzystaniem amunicji ostrej lub  wskaźników laserowych. Strefę strzelań strzelnicy kontenerowej zaprojektowano do bezpiecznego prowadzenia ognia amunicją ostrą z pistoletów centralnego i bocznego zapłonu o kalibrze do 11,43 mm, pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm – ogniem pojedynczym lub krótkimi seriami oraz z wykorzystaniem karabinków o kalibrze 5,56×45 mm z zastosowaniem amunicji z pociskami wystrzeliwanej z prędkością początkową do 1000m/s i energii pocisku do 2000J.

05.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |