Konkurs wiedzy o USA

 W Borzęcinie Górnym odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej. W dwuetapowym konkursie uczestniczyli uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy Borzęcin. Najlepsza okazała się ekipa gospodarzy.

 

Uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy Borzęcin wzięli udział w konkursie języka angielskiego, który odbył się w ZSP w Borzęcinie Górnym. Pomysłodawcą konkursu oraz sponsorem nagród była Polonia Amerykańska.

Poszczególne zespoły liczyły od dwóch do czterech uczniów, w każdym etapie mogło wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej szkoły.

ZSP w Bielczy reprezentowali: Magdalena Dubieniecka, Szymon Borowiec, Brygida Bolek i Klaudia Pabian, ZSP w Przyborowie: Oliwia Borowiec, Gabriela Pacura, Emilia Siudut i Wiktoria Szostak, ZSP w Borzęcinie Dolnym: Anna Kiczka i Jakub Kowal, ZSP w Borzęcinie Górnym: Daria Pitra, Weronika Gacoń, Marek Wachowiak i Hubert Musiał.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: część pisemna oraz prezentacja multimedialna.  Test obejmował quiz wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej, zadania leksykalno-gramatyczne oraz wypowiedź pisemną. Tematem wypracowania było wspomnienie polskiego emigranta  dotyczące jego przyjazdu do USA i życia w nowym kraju.

Drugą częścią konkursu były prezentacje multimedialne „Poles in the USA”, na temat historii, życia i kultury Polonii Amerykańskiej, omawiane w języku angielskim przez autorów. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: poprawność językową prezentacji oraz prowadzących, zgodność z tematem, czytelność i estetykę prezentacji, a także pomysłowość jej wykonania.

Pierwsze miejsce w konkursie przypadło ekipie z Borzęcina Górnego, drugie zespołowi z Bielczy, a trzecie z Borzęcina Dolnego. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

09.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |