Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018

 Do 30 czerwca zgłaszać można kandydatów do kolejnej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Nagrodę, przyznawaną w trzech kategoriach, może otrzymać instytucja mająca swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Laureaci poprzednich edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej nie mogą się ubiegać ponownie o Nagrodę w tej samej kategorii.

 

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do dziesiątej, jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018.

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem  nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie.

Nagroda ma charakter honorowy. Laureaci otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej... rok... w kategorii...”.

Nagroda przyznawana jest od 2009 roku w kategoriach: mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Laureaci poprzednich edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej nie mogą się ubiegać ponownie o Nagrodę w tej samej kategorii.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 30 czerwca. Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub składać w sekretariacie Departamentu Skarbu i Gospodarki.

11.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |