Pierwsi Niepodlegli (1) - Ludwik Maciejowski [VIDEO]

 Rozpoczynamy cykl publikacji  krótkometrażowych filmów, prezentujących zapomniane postaci osób najbardziej zasłużonych dla odzyskania niepodległości na naszym terenie w roku 1918. Wśród „Pierwszych Niepodległych” wiele było późniejszych ofiar zbrodni katyńskiej. Jednym z nich był ppłk Ludwik Maciejowski, grybowianin, jeden z bohaterów przewrotu niepodległościowego w nocy z 30 na 31 października 1918 roku w Tarnowie.


 

Ludwik Maciejowski (26 listopada 1883 w Grybowie – zamordowany w kwietniu 1940 r. w Charkowie) podpułkownik Wojska Polskiego.

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Sokalu (1902). Do 1914 roku był nauczycielem w Bełzie, Rzuchowie i Dębnie. Należał do Drużyn Bartoszowych. W 20. (galicyjskim) pułku piechoty walczył najpierw na froncie serbskim, a od sierpnia 1915 roku na froncie włoskim.

Od stycznia do marca 1918 r. dowodził kompanią zapasową w tarnowskim garnizonie, a następnie do października tegoż roku był oficerem inspekcyjnym przy dowództwie dworca kolejowego tamże. Członek organizacji „Wolność”, czynny podczas antyaustriackiego przewrotu wojskowego w nocy z 30 na 31 października 1918 r. w Tarnowie jako dowódca dworca kolejowego.

W Wojsku Polskim służył od samego początku w 1. pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu na froncie czeskim, ukraińskim i bolszewickim.

Od czerwca 1925 r. do października 1926 r. był zastępcą dowódcy 71. pułku piechoty w Zambrowie. W maju 1926 roku walczył przeciw oddziałom wiernym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podczas przewrotu majowego. Od listopada 1926 r. do stycznia 1929 r. na równoległym stanowisku w 45. pułku piechoty w Równem.

Od lutego 1929 roku do stycznia roku 1931 dowodził 25. pułkiem piechoty w Piotrkowie Trybunalskim. Po przejściu w stan spoczynku, w 1932 roku, zamieszkał jako osadnik wojskowy na Wołyniu. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej w Maniewiczach na wschód od Kowla. Był jeńcem obozu w Starobielsku. Zamordowany został przez NKWD w Charkowie.

Odznaczony był Orderem Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Medalem Niepodległości.

Biogram  na podstawie m.in.: Jerzy Giza „Organizacja WOLNOŚĆ 1918. Konspiracja niepodległościowa w C.K. armii podczas I wojny światowej”

13.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |