O przyrodzie na wiosnę – promocja książki

 Nakładem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie „Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki”. Promocja książki odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 16.00 w PWSZ w Tarnowie.

 

We wtorek, 17 kwietnia o godzinie 16.00, odbędzie się, organizowana przez Wydawnictwa i Dział Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie, promocja książki „Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki” pod redakcja Mariusza Klicha i Sabiny Klich.

Jest to unikatowe opracowanie tematyczne powstałe w wyniku przeprowadzonych badań przyrodniczych. Efektem jest ciekawa, opatrzona pięknymi zdjęciami publikacja o wysokim poziomie merytorycznym, która powinna zainteresować każdego, kto interesuje się zagadnieniami przyrody, jej ochroną, ekologią.

Publikacja ukazała się nakładem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Praca współfinansowana została przez Fundację Ekologiczną „Czysta Wisłoka” w Tarnowie.

Podczas spotkania z redaktorami i autorami będzie można wysłuchać wykładu dr. Mariusza Klicha, który przedstawi zagadnienia flory i fauny omawianego w książce obszaru rzeki Ropy.

Spotkanie promocyjne odbędzie się w budynku B, sala 028.

14.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |