Rozstrzygnięcie konkursu TTN

 Tarnowskie Towarzystwo Naukowe zaprasza 19 kwietnia o godzinie 15.30 na kolejne spotkanie otwarte, podczas którego zaprezentowane zostaną wyróżnione prace i wręczone nagrody w konkursie TTN „Perły Tarnowa”. Spotkanie odbędzie się w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Wstęp jest wolny.

 

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. W statutowych celach Towarzystwa zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, działalność popularyzatorską oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom, także poprzez włączenie ich w badania naukowe. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie, aby badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, były stosowane w otaczającej nas rzeczywistości.

Nagrodzone prace będą publikowane w Zeszytach Naukowych Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

Celem konkursu jest promowanie młodych, zdolnych absolwentów tarnowskich szkół wyższych, wyróżnienie twórczych i oryginalnych prac naukowych, a także dzielenie się osiągnięciami absolwentów tarnowskich szkół wyższych z szerszym gronem odbiorców.

Głównym wyróżnikiem zgłaszanych prac jest zawarty w nich element badań naukowych. W przypadku prac licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich doceniany będzie nawet symboliczny udział dyplomanta w pracach badawczych.

Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Mogą to być prace z różnych dyscyplin naukowych, np.: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych, medycznych, technicznych itp.

W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub stopień naukowy doktora w uczelniach tarnowskich lub jako ich pracownicy.

17.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |