Pieniądze na zakup fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej

 Zakup kolejnego fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej planuje Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Będzie to możliwe dzięki dotacji w budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34 tysięcy złotych. Pozostałą część kwoty niezbędnej do dokonania zakupu muzeum zamierza pozyskać z dotacji Urzędu Marszałkowskiego i od sponsorów.

 

Zakup obrazu „Szarża", stanowiącego fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej, namalowanej w 1897 roku pod kierunkiem Jana Styki, planuje Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Tarnowska placówka pozyskała na ten cel grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34 tysięcy złotych. Przewidywany koszt zakupu wynieść ma 60 tysięcy złotych. - Pozostałą część kwoty zamierzamy pozyskać z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz od sponsorów – mówi Andrzej Szpunar, dyrektor muzeum.

Dotychczas tarnowskie muzeum we własnych zbiorach zgromadziło 20 fragmentów, w tym jeden depozyt, a o kolejnych 19 obrazach zebrano informacje. Część z nich jest w posiadaniu polskich muzeów i osób muzeum znanych, co daje szansę, w razie potrzeby, na eksponowanie blisko 30 fragmentów.

17.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |