Ryby mają głos

 Niewiele osób wie, że 21 kwietnia przypada Światowy Dzień Wędrówek Ryb. W wielu krajach promowana będzie ochrona i odtwarzanie korytarzy migracji ryb, by uchronić je przed wyginięciem. W Polsce bohaterem obchodów może stać się niepozorna Biała Tarnowska. Na rzece przebudowywane są właśnie stopnie wodne w taki sposób, by ryby mogły je pokonywać. Realizowany projekt ma szanse, nie tylko w Polsce, stać się wzorem skuteczności działań na rzecz otwierania rzek dla ryb.

 

21 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wędrówek Ryb. W tym roku obchody w szczególny sposób wiążą się z regionem Białej Tarnowskiej, która ma szanse stać się przykładem, jak znaleźć równowagę pomiędzy koniecznością ochrony przed powodzią i stabilizacją ujęć wody, a wymogami ochrony środowiska naturalnego. W Polsce połowa gatunków ryb już wyginęła, jest na granicy wyginięcia lub jest zależna od zarybiania. Powodem jest zabudowywanie rzek stopniami,które odcinają rybom drogę do miejsc potrzebnych do tarła, a znajdujących się zwykle w górnych odcinkach rzek. Koryto Białej Tarnowskiej uregulowane jest przy pomocy umocnień brzegowych oraz piętnastu stopni zlokalizowanych wzdłuż biegu rzeki. Ma to chronić mieszkańców i tereny zagospodarowane przed powodzią. Budowa stopni stała się jednak przyczyną wyginięcia lub znacznego zmniejszenia populacji ryb i innych organizmów wodnych. Aż piętnaście z dwudziestu jeden gatunków ryb żyjących w Białej Tarnowskiej potrzebuje dla rozwoju dostępu do kamienistego lub żwirowego podłoża, które występuje w górnej części zlewni. Dostępu do niej bronią zbyt wysokie progi wodne. W wielu przypadkach budowle są zresztą w tak złym stanie technicznym, że i tak nie spełniają swojej roli.Dostosowanie doliny rzeki Białej Tarnowskiej do swobodnej wędrówki ryb i innych organizmów oraz poprawa bezpieczeństwa powodziowego, to temat trzyletniego projektu realizowanego obecnie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu przebudowanych zostanie 15 stopni wodnych na terenie czterech gmin: Uście Gorlickie, Grybów, Bobowa i Ciężkowice. Oprócz likwidacji lub  modernizacji stopni, na terenie gmin Grybów i Ciężkowice zostanie dodatkowo poszerzone i udrożnione koryto rzeki, co zwiększy naturalną retencję i spowolni przepływ wód powodziowych, zmniejszając tym samym zagrożenie powodziowe. W niektórych miejscach zmodernizowane zostaną też istniejące ujęcia wody. Koszt projektu zamyka się kwotą ponad 39 mln złotych, z czego 85% sfinansuje Unia Europejska, a resztę dołoży budżet Państwa.

 

19.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |