Wspólna inwestycja gminy i powiatu

 Pięć milionów złotych na rozbudowę drogi Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże pozyskały samorządy gminy Zakliczyn i powiatu tarnowskiego. Cały koszt rozbudowy liczącego 3,5 km odcinka drogi wyniesie przeszło 6,5 ml złotych. Wkład własny po połowie pokryją samorządy gminy i powiatu.

 

Na terenie gminy Zakliczyn zrealizowana zostanie kolejna olbrzymia inwestycja drogowa wsparta wielomilionowym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Rozbudowany zostanie liczący przeszło 3,5 kilometra odcinek ważnego szlaku komunikacyjnego dla subregionu tarnowskiego Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże. O pieniądze na to przedsięwzięcie samorząd zakliczyńskiej gminy wnioskował wspólnie z samorządem powiatu tarnowskiego.

Zaplanowany do modernizacji szlak komunikacyjny łączy się z Zakliczyńską Strefą Aktywności Gospodarczej. Koszt rozbudowy szacowany jest na około 6,7 mln zł. Z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przyznane zostało dofinansowanie w kwocie pięciu milionów złotych. Wkład własny po połowie pokryją gmina i powiat.

Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym, a szerokość jezdni jest nieuregulowana. Droga nie posiada barier ochronnych, przystanek autobusowy nie posiada zatoki, a istniejące rowy są płytkie i zamulone. Niewystarczająca ilość chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż całej drogi powiatowej, a także bardzo duże natężenie ruchu samochodów sprawiają, że niski jest poziom bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Wkrótce sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie. Jezdnia poszerzona zostanie do sześciu metrów i będzie mieć nową nawierzchnię asfaltową, zostanie wybudowany chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Grabina w Zakliczynie do istniejącego chodnika w Stróżach, pojawią się nowe słupy oświetleniowe, przebudowane zostaną przepusty, zamontowane zostaną nowoczesne systemy odwodnienia  – to tylko niektóre pozycje z szerokiego katalogu robót.

- Inwestycja realizowana będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, a roboty drogowe rozpoczną się na początku przyszłego roku – informuje Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. – Rozbudowana droga wyposażona w chodnik ze ścieżką rowerową, odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie stanie się bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym. Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy gminy Zakliczyn i powiatu tarnowskiego.

Jako korzyści wynikające z inwestycji, oprócz m.in. poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy – wymienia się również wzmocnienie tutejszego potencjału gospodarczego i społecznego. - Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania został przygotowany wspólnie przez Urząd Miejski w Zakliczynie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. To ważna inwestycja poprawiająca jakość życia mieszkańców – informuje Dawid Drukała, zastępca burmistrza.

30.04.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |