Koperty Życia w Borzęcinie

 Dane osobowe, informacje o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach, kontakt do najbliższej osoby – takie, między innymi informacje zawiera Koperta Życia. Koperty rozdawane są właśnie ne terenie gminy Borzęcin wszystkich tym, którzy mogą potrzebować pomocy, a którym o tą pomoc jest najtrudniej.

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Poczuj się bezpiecznie z Kopertą Życia”. - Adresaci projektu otrzymają specjalnie przygotowane koperty z formularzem, na którym będą mogli zapisać swoje dane osobowe oraz najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergii. Karta zawierać będzie również kontakt do najbliższych. Powyższe dane powinny być potwierdzone przez lekarza podstawowej opieki medycznej. Koperta taka powinna znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym, np. w kuchni – szafce czy lodówce lub na stole w pokoju – mówi Anna Kwaśniak, koordynator projektu. Miejsce, w którym znajdzie się koperta, będzie oznaczone naklejką z logo oraz napisem „Tu jest koperta życia”. Dwie takie naklejki oraz instrukcja, jak wypełnić formularz, dołączone są do pakietu. Koperta życia umożliwi szybkie dotarcie do kluczowych informacji o stanie zdrowia w przypadku udzielania pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, starszym czy samotnym, przez wszelkie służby ratownicze. Wszystkie osoby do których adresowany jest projekt, będą mogli czuć się bezpieczniej, a ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnych informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani. Dystrybucją pakietów zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, sołtysi, lekarze NZOZ ReMed i pielęgniarki środowiskowe.

 

 

01.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |