Powstał album „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”

 „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” - to tytuł najnowszego albumu powstałego z inicjatywy ks. Jana Bartoszka, asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Promocja albumu odbędzie się 17 maja o godzinie 10.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Swój udział w tym wydarzeniu zapowiedziała m.in. wicepremier Beata Szydło. Będą obecni także prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenu diecezji tarnowskiej.

 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w dniu 17 maja o godzinie 10.30 odbędzie się promocja albumu „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”. Promocja będzie połączona z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - To opracowanie stanowi materialny wymiar podkreślenia wdzięczności Bogu za dar setnej  rocznicy odzyskania niepodległości – podkreśla ks. Jan Bartoszek, inicjator wydania publikacji.

Na terenie diecezji tarnowskiej kult świętych i błogosławionych jest bardzo duży, co potwierdza również obecność blisko 250 relikwii z różnych wieków - począwszy od relikwii Krzyża Świętego, których jest około 40, aż po najliczniej przechowywane w kościołach i kaplicach relikwie św. Jana Pawła II – jest ich ponad 150. Podobna jest liczba relikwii bł. Karoliny Kózkówny (ok. 140), które złożone są w relikwiarzach i mensach ołtarzowych.

Album „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” zawiera fotografie niektórych relikwiarzy świętych i błogosławionych znajdujących się na terenie diecezji tarnowskiej wraz z podaniem miejsc kultu.

Album został podzielony na kilka części, co pozwala lepiej wyeksponować relikwie patronów Polski i świętych okresu zaborów, nazwanych w nim „Apostołami Niepodległości”. - Dużo miejsca w tej publikacji poświęcono relikwiom św. Jana Pawła II – syna niepodległej Polski, który niemal wszystkich świętych i błogosławionych okresu zmagań o wolność Polski wyniósł do chwały ołtarzy. Dlatego też przy poszczególnych świętych i błogosławionych przytoczono fragmenty homilii, głównie Jana Pawła II, które podkreślają patriotyzm i społeczne zaangażowanie świętych tego okresu – dodaje ks. Jan Bartoszek. Zdjęcia do albumu wykonał Kamil Bańkowski.

Podczas promocji albumu w dniu 17 maja wykład wygłosi prof. Jan Żaryn, który będzie mówił o roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Natomiast o inicjatywach rządowych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości powie wicepremier Beata Szydło. Ponadto, na temat kultu świętych i błogosławionych w życiu św. Jana Pawła II, będzie mówił arcybiskup Edward Nowak, emerytowany sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

04.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |