Unijne pieniądze na scalanie gruntów

 Powiat tarnowski otrzyma ponad 7,5 mln złotych na sfinansowanie operacji scalania gruntów. Scalania odbędą się w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, części Podlesia Dębowego i Żabna. Dofinansowanie będzie też przeznaczone na poprawę kształtu działek i zapewnienie im dostępu do drogi publicznej, a także prace melioracyjne.

 

Małopolskie rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Statystycznie każde z nich liczy około trzech, czterech hektarów, rozproszone nawet na ośmiu działkach. To powierzchnia nawet pięć razy mniejsza niż przeciętna wielkość gospodarstwa w pozostałej części kraju.

Odpowiedzią na dalsze rozdrabnianie użytków rolnych mają być scalenia gruntów.

Tego typu zadania realizowane będą m.in. w powiecie tarnowskim – na obszarze 650 hektarów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, części Podlesia Dębowego i Żabna. Dofinansowanie z funduszy unijnych na tę operację wyniesie przeszło 7,5 mln złotych. Umowę w tej sprawie przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys staroście tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi- Ponad połowa Małopolan mieszka na wsiach. Coraz częściej takie rozwiązanie wybierają osoby, które dotychczas żyły w mieście. To powszechna tendencja nie tylko w naszym województwie. Rola wsi się zmienia. Nie pełni już tylko funkcji rolniczych – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. - Prowadzenie gospodarstw w Małopolsce jest trudne ze względu na duże rozdrobnienie gruntów rolnych. Można jednak przy pomocy środków unijnych modernizować lokalne rolnictwo. Zawsze w tym miejscu posługuję się przykładem Bawarii, która była jednym z prekursorów zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczyło to także scaleń. Dlatego, korzystając z doświadczeń innych regionów, staramy się wcielać dobre rozwiązania w Małopolsce.

Pieniądze przeznaczone będą nie tylko na restrukturyzację i modernizację gospodarstw. Dofinansowanie obejmie także budowę i remonty dróg dojazdowych do pół oraz prace melioracyjne.

07.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |