Pierwsi Niepodlegli – Emanuel Jakubiczka [VIDEO]

W kolejnym odcinku filmowego cyklu upamiętnień bohaterów pierwszych chwil niepodległości w październiku 1918, przyszła pora na ppłk Emanuela Jakubiczkę (1884- 1945?), konspiratora organizacji „Wolność”, który po udanym przewrocie wojskowym w baonie zapasowym 20 pułku piechoty, 31 X 1918 w godzinach porannych objął dowództwo nad tym batalionem, a następnie doprowadził do przekazania przez austriackiego generała Roberta Pluharda władzy nad całym garnizonem tarnowskim płk. Kajetanowi Amirowiczowi. W ten sposób garnizon tarnowski stał się pierwszym w odradzającej się Rzeczpospolitej garnizonem znajdującym się całkowicie w polskich rękach.

 

 

 

 

Emanuel Jakubiczka (ur. 11 kwietnia 1884 we Lwowie – zmarł w 1945 r. w sowieckiej niewoli). Podpułkownik WP.

Absolwent Szkoły Kadetów Piechoty w Budapeszcie. Oficer zawodowy c. k. armii od lipca 1909 r. do października 1918 r. m.in. w 20 (galicyjskim) pułku piechoty, podczas I wojny światowej na froncie serbskim, rosyjskim i włoskim.

Jako kapitan, w roku 1918 był zastępcą dowódcy batalionu zapasowego 20 pp w Tarnowie. Czynny w konspiracyjnej organizacji „Wolność” i podczas antyaustriackiego przewrotu wojskowego z 30/31 października 1918 r. w Tarnowie (po przejęciu władzy w garnizonie - dowódca batalionu zapasowego). Dzięki jego stanowczości i odwadze zmuszono austriackiego generała Roberta Pluharda do oddania władzy nad garnizonem tarnowskim w ręce polskie.

W Wojsku Polskim służył w 1 pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu (listopad 1918 r. - wrzesień 1921 r., w tym na froncie czeskim i bolszewickim). W latach 1923-1925 dowodził 78 pułkiem piechoty w Baranowiczach, a w latach 1925-1928 17 pułkiem piechoty w Rzeszowie.

Od listopada 1929 r. mieszkał w Krzeszowicach, gdzie działał społecznie, pełniąc aż do wybuchu II wojny światowej funkcje Prezesa Koła Związku Rezerwistów oraz Prezesa Zarządu Krzeszowickiego oddziału Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 działał w konspiracji (ZWZ-AK) pod pseudonimem „Mufli”.

19 stycznia 1945 r. został aresztowany przez NKWD. Wywieziony został jednym z pierwszych transportów w głąb Rosji (Stalino w Zagłębiu Donieckim), gdzie prawdopodobnie zmarł po lutym 1945 r.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, ale nigdy nie otrzymał odznaczenia niepodległościowego.

Biogram  na podstawie: Jerzy Giza „Organizacja WOLNOŚĆ 1918”

Film i prezentowany tekst są częścią projektu edukacyjno-badawczo-filmowego „Pierwsi Niepodlegli”, którego partnerem lokalnym jest nasza redakcja.

 

 

08.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |