W Tarnowie o przyszłości Małopolski

 Najważniejsze inwestycje, jakie są obecnie realizowane w regionie i te planowane w najbliższych latach, kwestia przygotowywanej właśnie strategii rozwoju województwa do 2030 roku, a także najbardziej palące problemy subregionu tarnowskiego – m.in. tymi tematami zajęli się uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbyło się w Tarnowie.

 

W Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego. - Spotykamy się po to, żeby rozmawiać o tym, w jaką strony powinny rozwijać się nasze subregiony i całe województwo. Obecna strategia województwa funkcjonuje jeszcze tylko przez dwa lata. Dlatego bardzo intensywnie pracujemy już nad dokumentem, który ma wytyczać główne kierunki rozwoju do 2030 roku. Zapraszamy do współpracy szczególnie samorządowców, przedsiębiorców czy przedstawicieli trzeciego sektora, bo jak nikt, znają lokalne problemy i potrzeby – mówił w Tarnowie marszałek Jacek Krupa.

O szczegółach najważniejszych inwestycji województwa, jakie są realizowane w subregionie tarnowskim, mówił podczas obrad wicemarszałek Stanisław Sorys.

- Tarnów i powiat tarnowski to niezwykle prężny subregion. Widzimy to w statystykach. W poprzednim programie operacyjnym wartość projektów zrealizowanych na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego wyniosła 6,4 mld zł, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 3,4 mld zł. W obecnej perspektywie finansowej z tego terenu jest realizowane już blisko 300 projektów na łączną kwotę dotacji ok. 700 mln zł - wyliczał Stanisław Sorys.

Z kolei Janusz Sepioł, pełnomocnik zarządu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, prezentował z kolei założenia nowej strategii. - Poprzednie strategie pokazują nam, że efekty przyjmowanych zadań i pomysłów, przychodzą kilka lat po ich zakończenia. Trzeba to brać pod uwagę w całej pracy. Warto też zwrócić uwagę, że z każdą strategią zmienia się otoczenie prawne – przyjmowane są nowe ustawy, dokumenty rządowe. To czyni przygotowywanie tego dokumenty nie tylko wymagającym, ale też pasjonującym.

Posiedzenie było także okazją do prezentacji dokonań Tarnowa w ostatnich latach, realizowanych inwestycji oraz aglomeracji gmin z regionu tarnowskiego. - Granice naszego miasta coraz trudniej zobaczyć. Wszystko dlatego, że Tarnów się suburbanizuje. Nadszedł już czas, by zacząć mówić o silnej aglomeracji tarnowskiej. To 11 gmin, 260 tys. mieszkańców, 20 tys. przedsiębiorstw, 986 km2 powierzchni i 750 ha wolnych terenie inwestycyjnych – to aglomeracja, która ma niebywały potencjał – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

11.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |