Ekoszkoła na starcie

 W środę, 16 maja,  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z  Małopolski rozpoczną zmagania w ramach Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła”. Do złożonego z pięciu części konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt placówek oświatowych. I etap odbędzie się w Borzęcinie czyli tam, gdzie wszystko się zaczęło.

 

16 maja od godziny 10.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjalnych z Małopolski walczyć będą o nagrody w ramach I etapu Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła”. W tym roku, do złożonego z pięciu części konkursu, zgłosiło się kilkadziesiąt placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego, oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W I etapie projektu trzyosobowe zespoły uczniów wezmą  udział w pisemnym teście, składającym się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyć będą ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Tatrzańskiego Parku Narodowego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Kolejne etapy konkursu obejmą : film ekologiczny „Ekologiczny pokaz mody”, prezentacje multimedialne poszczególnych szkół dokumentujące przebieg działań ekologicznych i na koniec - opis zrealizowanego na terenie szkoły lub miejscowości przedsięwzięcia ekologicznego. Łatwiejsze zadanie mają przedszkolaki, których zadaniem jest przygotowanie plakatu o tematyce ekologicznej. Organizatorami przedsięwzięcia są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Konkursu - Małopolski Kurator Oświaty. Patronatem honorowym konkurs objęli : Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Potępa Starosta Powiatu Brzeskiego, Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego, Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

 

15.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |