Noce bez alkoholu

 Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej prezydent Roman Ciepiela przedstawi radnym propozycję zakazu sprzedaży w Tarnowie alkoholu pomiędzy godziną 24.00 a 6.00. Wskazane godziny to podobno efekt kompromisu pomiędzy chęcią ograniczenia dostępu do alkoholu, a oczekiwaniami mieszkańców i właścicieli sklepów.

 

Propozycję ograniczenia w godzinach 24.00 – 6.00 sprzedaży napojów alkoholowych przedstawi radnym prezydent Roman Ciepiela podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

Wcześniej projekt uchwały w tej sprawie zostanie zaopiniowany przez rady osiedli, a następnie poddany konsultacjom z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi.

Jak informuje tarnowski magistrat, proponowane ograniczenia wynikają ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl art. 12 ust. 4, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie można jednak wprowadzić zakazu dla konkretnej ulicy czy sklepu. – Jako samorząd musimy dbać o wszystkich mieszkańców Tarnowa. Wprowadzenie takiego ograniczenia w połączeniu z zakazem spożywania alkoholu w miejscach publicznych z jednej strony wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców okolic całodobowych sklepów monopolowych oraz ich poczucie bezpieczeństwa, z drugiej natomiast na estetykę i wygląd miasta – mówi Roman Ciepiela.

Godzina 24:00 jako początek ograniczenia nocnej sprzedaży, jest formą kompromisu pomiędzy realizacją celów wynikających z ustawy czyli  ograniczeniem dostępu do alkoholu, a oczekiwaniami mieszkańców i właścicieli sklepów.

15.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |