Uczczono pamięć profesora Komornickiego

 Około 150 zawodniczek i zawodników stanęło w Tarnowie na starcie I Biegu Memoriałowego im. Rektora Stanisława Komornickiego. Uczestnicy biegu rywalizowali w studentek i studentów oraz kategoriach OPEN. Bieg memoriałowy ma na stałe znaleźć się w kalendarzu imprez sportowych PWSZ.

 

Około 150 zawodniczek i zawodników stanęło w Tarnowie na starcie I Biegu Memoriałowego im. Rektora Stanisława Komornickiego. Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uhonorowała w ten sposób pamięć zmarłego w 2016 roku Rektora dwóch kadencji, wybitnego naukowca oraz przyjaciela sportu i sportowców. - Dziękuję za pamięć o moim mężu i zaproszenie do Tarnowa. Wiem co Państwo czujecie przed startem i dlatego życzę udanego biegu – powiedziała do zawodników Halina Komornicka, która objęła bieg honorowym patronatem.

Wśród pań, w kategorii OPEN najszybsza była Katarzyna Kmieć (18,06) przed Izabelą Skalak (18,40) oraz Anną Wszołek (20,49). Wśród panów w kategorii OPEN zwycięzcą biegu został Adam Rębilas (16,11), przed Przemysławem Kmiecikiem (16,46) oraz Piotrem Moździerzem (17,18).

W kategorii studenckiej wygrała Anna Wszołek (20,49) przed Martyną Stanosz (24,01) i Gabrielą Seweryn (24,31). Wśród panów w kategorii studenckiej najszybszy okazał się Konrad Gorla (19,18) przed Kamilem Pawłowskim (19,59) oraz Jakubem Wencem (20,32).

Ponadto organizatorzy rozlosowali jeszcze kilkanaście nagród niespodzianek, które trafiły do rąk uczestników biegu. - Już dziś zapraszamy państwa za rok, na II Bieg Memoriałowy im. Rektora Komornickiego – zakończył imprezę organizator biegu, dr Piotr Kuczek z Zakładu Wychowania Fizycznego IOZ PWSZ w Tarnowie.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki urodził się w roku 1949. Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich (chemia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994). Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2003.

Z tarnowską uczelnią związany był od niemal dwudziestu lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Był profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Senat powierzył mu sprawowanie funkcji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni w latach 2003-2007. Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem Uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego.

Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, jako Rektor kierował tarnowską PWSZ. Jego staraniem rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku w 2013 roku.

 15.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |