Ministerstwo mówi „tak”

 Ponieważ kwota, zarezerwowana w budżecie na budowę sali koncertowej okazała się za mała, Urząd Miasta Tarnowa wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na przekroczenie kosztów. Ministerstwo zgodę wyraziło i zawieszona do tej pory procedura przetargowa może być kontynuowana. Sala koncertowa ma powstać w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, za kwotę około 22 milionów złotych.

 

W związku z ogłoszonym w lutym,przez Urząd Miasta Tarnowa przetargu na budowę sali koncertowej, wpłynęły trzy oferty. Wszystkie trzy o kilka milionów złotych przewyższały kwotę, zarezerwowaną w budżecie miasta na ten cel. Procedura przetargowa została więc zawieszona, bo na zwiększenie kwoty musiało wyrazić zgodę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz, w piśmie skierowanym do prezydenta Tarnowa, ministerstwo poinformowało, że po przeanalizowaniu wyjaśnień w tej sprawie, wyraża zgodę na przekroczenie kosztów całkowitych związanych z realizacją projektu ponad poziom pięciu milionów euro. To dobra wiadomość. Ta decyzja pozwoli nam na kontynuowanie procedury przetargowej i  wyłonienie wykonawcy - mówi  Rafał Nakielny, dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa. Sala koncertowa na 240 miejsc oraz sala baletowo-gimnastyczna mają powstać w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Lippoczy’ego. Nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek ma służyć nie tylko uczniom i nauczycielom szkoły muzycznej, ale także wszystkim mieszkańcom miasta. Wartość inwestycji szacowana jest na około 22 miliony złotych. Kwota dofinansowania wynosi ponad 13 milionów.

17.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |