Znamy nowe ceny wody

 W najbliższym roku za wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe mieszkańcy Tarnowa i okolic będą płacić o 3,05% więcej. Cena wody używanej do celów przemysłowych w ciągu najbliższych trzech lat  wzrośnie w sumie o 7,19 %. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zatwierdził taryfę Tarnowskich Wodociągów.

 

Wiemy już, jak będą się zmieniać ceny wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Tarnowa i okolic w ciągu trzech lat. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zatwierdził taryfę Tarnowskich Wodociągów.

Oznacza to, że w najbliższym roku za wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe trzeba będzie zapłacić o 3,05 % więcej, w drugim roku o kolejne 1,71 %, a w trzecim 2,85 %. Dynamika zmiany cen dla ścieków wynosi 2,96 % w pierwszym roku 2,95% w drugim i 1,3% w trzecim. Nowa taryfa obowiązuje od 18 maja.

W praktyce metr sześcienny wody dla odbiorców indywidualnych dotychczas wyceniany na 2,95 zł będzie przez najbliższe 12 miesięcy kosztował 3,04 zł. - Stopień zmiany cen utrzymany jest właściwie w granicach inflacji i ma zrekompensować wzrost naszych kosztów stałych. Mamy już bowiem za sobą okres wielkich inwestycji, związanych z budową infrastruktury. Skupiamy się natomiast na nowych terenach inwestycyjnych i wymianie wysłużonych instalacji – tłumaczy prezes Tarnowskich Wodociągów Tadeusz Rzepecki.

Odbiorcy usług Tarnowskich Wodociągów mieszkają obecnie w ośmiu gminach. Prócz miasta i gminy Tarnów są to także: Lisia Góra, Pilzno, Pleśna, Tuchów, Skrzyszów i Wierzchosławice. – Warto podkreślić, że termin i zatwierdzenie wprowadzenia taryf w życie w nowej procedurze nie zależy ani od dostawcy wody,  ani od samorządu, na terenie którego prowadzona jest działalność. Te kompetencje po raz pierwszy od czasu utworzenia samorządów zostały przesunięte na poziom Dyrektorów jedenastu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej – dodaje prezes Rzepecki.

Cena wody używanej do celów przemysłowych w ciągu najbliższych trzech lat  wzrośnie w sumie o 7,19 % , z czego w pierwszym roku o 1,25 %. Odprowadzenie ścieków przemysłowych będzie za trzy lata droższe o 7,21% ,  w pierwszym roku zatwierdzona zmiana cen  przewiduje wzrost o 2,96 %.

W sumie do małopolskiego Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie wpłynęło blisko 260 wniosków taryfowych, a w całym kraju liczba wniosków wyniosła bliska 2 550.  Prawie 840 wniosków zostało zatwierdzonych, ponad 400 rozpatrzono negatywnie. Około 500 oczekuje na podpisanie, a kolejnych 800 jest nadal rozpatrywanych. Prócz 960 przedsiębiorstw z wnioskami wystąpiło także ponad 460 zakładów budżetowych, blisko 550 gmin i pięć spółek wodnych.

18.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |