„e-Senior” w Lisiej Górze

 Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej rozpoczyna w gminie Lisia Góra realizację projektu „Małopolski e-Senior. Projekt adresowany jest do osób po 65 roku życia, obejmie bezpłatne szkolenie, po zakończeniu którego każdy uczestnik otrzyma nieodpłatnie i na własność tablet z kompletem materiałów szkoleniowych.

 

Na terenie gminy Lisia Góra, Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej rozpoczyna realizację projektu „Małopolski e-Senior”. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród seniorów. - Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – podkreśla Arkadiusz Mikuła, Wójt Gminy Lisia Góra.

W ramach projektu adresowanego do osób po 65 roku życia odbędą się bezpłatne szkolenia.  Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma nieodpłatnie i na własność tablet, na którym pracował wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Przewidziano 15 spotkań w wymiarze trzech godzin lekcyjnych oraz trzy spotkania animacyjne po dwie godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i zaawansowanym, a kwalifikację do nich poprzedzi analiza umiejętności uczestników. Z kolei spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

Szkolenia będą prowadzone w grupach około dziewięcioosobowych w szkołach w każdym sołectwie. Ich tematyka obejmie: pierwsze kroki z tabletem i Internetem; jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?; moja pierwsza poczta elektroniczna; skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i znajomymi; Facebook - serwis społecznościowy; aktywność obywatelska online; zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP; podstawy obsługi edytora tekstu; podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego; robienie zdjęć oraz prosta edycja nagrań wideo; bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych; sprawy codzienne a Internet; potrzeby duchowe a Internet; zarządzanie własnymi finansami; rozrywka z Internetem.

W ramach rekrutacji, uczestnicy zobowiązani będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Potem osoby rekrutujące się do projektu wezmą udział w teście diagnostycznym określającym poziom kompetencji cyfrowych, co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

28.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |