Energooszczędne inwestycje w mieszkaniówkę

 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki na modernizację źródeł ciepła. Z oferty związanej z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych mogą skorzystać małopolskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty im podległe.

 

Jedną z podstawowych barier utrudniających poprawę stanu powietrza jest fakt, że spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe nie mają pieniędzy na modernizację źródeł ciepła.  Pojawia się właśnie rozwiązanie, które ma pomóc zmienić ten stan rzeczy. Pożyczki na ten cel, oprocentowane poniżej stopnia inflacji, oferuje Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Co najistotniejsze – jak informuje prezes TARR Leszek Nowicki - za obsługę nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje, a oprocentowanie jest stałe w okresie nawet do 20 lat.

Oferta związana z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych może być połączona z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prócz małopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogą z niej korzystać także towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz, w zakresie budynków komunalnych, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty im podległe. - Pożyczka może być zaciągana na kwotę od 100 tysięcy do 3,2 miliona złotych - mówi Jolanta Papuga, kierownik Zespołu ds. Funduszy Pomocowych, Pożyczkowych i Poręczeniowych TARR.

W pierwszym półroczu przewidziano możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału. Wkład własny musi wynosić przynajmniej  24%  wartości inwestycji. Oprocentowanie pożyczek wynika ze sprawności przyjętych rozwiązań. W sytuacji, kiedy pomogą one oszczędzić od 25 do 40 % energii wynosi ono 0,5 % w skali roku, kiedy oszczędności wynoszą od 40 do 60 % oprocentowanie maleje do 0,25 %, a kiedy modernizacja pozwoli zaoszczędzić ponad 60 % energii pożyczkodawcy zapłacą rocznie jedynie 0,15 %.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który określi, na ile skuteczne okażą się planowane rozwiązania. Kolejny audyt, potwierdzający osiągnięcie założonych celów, powinien być wykonany po zakończeniu inwestycji. Cele założone podczas planowania inwestycji należy uzgodnić z zapisami Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Planu działań na rzecz zrównoważonej energii każdej z gmin, na terenie której będzie realizowana inwestycja.

Szczegóły na temat nowej oferty można uzyskać w Zespole ds. Funduszy Pomocowych, Pożyczkowych i Poręczeniowych TARR przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie  w godzinach od 7.30 – 15.30 na pierwszym piętrze w pokoju 103. Można także telefonować pod numery: (14) 623-55-18 lub (14) 623-55-08. Członkowie Zespołu mogą też przyjechać do siedziby poszczególnych spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych.

30.05.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |