Małopolski rynek pracy ma się lepiej

 Sytuacja na małopolskim rynku pracy poprawia się od kilku lat. Rośnie liczba przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne, a w efekcie spada bezrobocie – tak wynika z rocznej analizy przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Miniony rok przyniósł kolejne dobre informacje z małopolskiego rynku pracy. - Jak wynika z raportu Wojewódzkiego Urząd Pracy w Krakowie, przedsiębiorcy dobrze oceniają warunki prowadzenia działalności w Małopolsce, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w coraz większej liczbie ofert pracy, jak i w planach zatrudnienia na kolejne miesiące – zauważa wicemarszałek Stanisław Sorys.

Na koniec 2017 roku liczba osób pracujących w regionie wyniosła 1,425 mln, co stanowi 8,7% pracujących w Polsce. W porównaniu do 2016 roku nastąpił w Małopolsce wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 8,9 tys. Łącznie zarejestrowanych było ponad 380 tys. firm.

Liczba osób bez pracy oraz stopa bezrobocia maleją stopniowo od pięciu lat, ale w 2017 osiągnęły rekordowo niski poziom – na koniec roku stopa bezrobocia wyniosła 5,4%, czyli o 1,2 punktu procentowego mniej niż średnio w Polsce. To stawia Małopolskę na trzecim miejscu w kraju.

Niezmiennie utrzymuje się zróżnicowanie poziomu bezrobocia na poszczególnych częściach województwa. Najniższy odnotowano w Krakowie, powiecie myślenickim i w Nowym Sączu. Najwyższy natomiast w powiatach nowosądeckim, tatrzańskim i dąbrowskim. Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w Krakowie (36,4%). W następnej kolejności znalazł się podregion krakowski (19,6%), oświęcimski (14,3%) i nowosądecki (11,5%).

Dobra passa na małopolskim rynku pracy utrzymuje się nadal. Jak wynika z danych z kwietnia bieżącego roku - liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 76 501 osób – czyli o 15% mniej niż rok wcześniej i o 5% mniej niż w marcu br.

W subregionie tarnowskim w kwietniu 2018 roku stopa bezrobocia wynosiła 7,1 %, tj. o 1,3 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej i o 0,4 pkt. proc. mniej niż w marcu.

Na koniec kwietnia w całym subregionie tarnowskim zarejestrowanych było 13,2 tys. osób bezrobotnych, z czego 61% to kobiety. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od kwietnia 2017 do kwietnia 2018), liczba bezrobotnych w podregionie zmniejszyła się o 15,5%. Największy spadek miał miejsce w powiecie brzeskim – o 19,8%, najmniejszy – w Tarnowie – o 9,3%. W powiecie tarnowskim zanotowano zmniejszenie o 16,3%, w powiecie dąbrowskim – o 9,4%.

Według informacji z Głównego Urzędu Statystycznego na koniec kwietnia 2018 r. w subregionie tarnowskim było zarejestrowanych 34 680 podmiotów gospodarczych, z czego 95,2% stanowiły firmy mikro (do 9 pracowników). Podmioty małe (10-49 pracujących) stanowiły 3,9 %, a średnie (50-249 pracujących) – 0,8% wszystkich przedsiębiorstw. Firm dużych, zatrudniających 250 lub więcej pracowników, było 26.

07.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |