Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Rzuchowej

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zaprasza na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza odbędzie się16 czerwca o godzinie 10.00 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Obecnie na terenie powiatu tarnowskiego funkcjonują 84 rodziny zastępcze.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie włącza się w ogólnopolskie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, których celem jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie i integracja środowiska rodziców zastępczych.

Piknik z tej okazji odbędzie się 16 czerwca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Początek o godzinie 10.00.

Do udziału w pikniku zaproszone zostały rodziny zastępcze wraz z wychowankami z terenu powiatu tarnowskiego. - Zależy nam, aby w ramach obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi i publicznymi a rodzinami zastępczymi – twierdzi Anna Górska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. - Promujemy idee rodzicielstwa zastępczego, gdyż naszym celem jest zwiększenie liczby osób, które chciałyby zapewnić opiekę dzieciom i zostać rodziną zastępczą. Rodzicielstwo zastępcze może być zawodem, ale także pasją, której może się oddać każda osoba z dobrym sercem.

Obecnie na terenie powiatu tarnowskiego funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka i 84 rodziny zastępcze w tym rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, zawodowa specjalistyczna oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie w tych formach rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 124 dzieci.

Rodzin zastępczych wciąż jest jednak zbyt mało, bo ciągle zwiększa się liczba dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Rodzinę zastępczą może tworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim pod warunkiem stałego zamieszkania na terytorium RP oraz uzyskania kwalifikacji poprzez odbycie szkolenia dla rodzin zastępczych. Kandydaci na rodziny zastępcze nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, a ich stan zdrowia musi być dobry, poświadczony zaświadczeniem lekarskim, korzystają z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich. Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje Sąd.

12.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |