Tele-Anioł w Lisiej Górze

 Konsultacje z psychologiem, wsparcie w miejscu zamieszkania, a przede wszystkim możliwość szybkiego wezwania pomocy przez osoby starsze, niesamodzielne i samotne, to atuty Tele-Anioła - projektu, który realizuje województwo małopolskie. Do projektu przystąpiła właśnie Lisia Góra, której wójt podpisał już w tej sprawie list intencyjny.


Arkadiusz Mikuła, Wójt Gminy Lisia Góra, podpisał list intencyjny w sprawie przystąpienia gminy do projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Realizowany przez województwo projekt, to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. W jego ramach osoby niesamodzielne, starsze i samotne, objęte są zdalną opieką medyczną. Specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i przycisk SOS, umożliwia szybki kontakt z centrum teleopieki, w którym 24-godzinny dyżur przez 7 dni w tygodniu, pełni wykwalifikowana kadra ratowników medycznych. Dodatkowo od poniedziałku do piątku, przez 12 godzin dziennie, uczestnicy projektu mogą korzystać z pomocy psychologów oraz asystentów teleopieki. Potrzebujący liczyć mogą także na wsparcie w miejscu zamieszkania - od zabiegów higienicznych, po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwianiu formalności urzędowych. Mieszkańcy gminy Lisia Góra mogą zgłaszać do udziału w projekcie osoby samotne, starsze i niepełnosprawne bezpośrednio w urzędzie gminy lub za pośrednictwem strony https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja.

 

 

 

13.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |